Oppdragsportal

I oppdragsportalen finner du utlysninger både fra KORO og fra eksterne utlysere.