EKSTERN
utlyser

2 KUNSTKONSULENTOPPDRAG FOR TRONDHEIM KATEDRALSKOLE

Trondheim Katedralskole rehabiliteres og bygges ut for 690 elever. Detaljprosjektering er under fullføring, og byggeprosessen er i gang. Det er planlagt å ta skoleanlegget i bruk høsten 2025.

SKOLEPROSJEKTET

Trondheim Katedralskole rehabiliteres og bygges ut for 690 elever fordelt på programfagene studiespesialisering, musikk/dans/drama (musikk), Internasjonal Baccalaureate og medier og kommunikasjon.

Trondheim Katedralskole har en helt unik og særegen historie, med røtter tilbake til midten av 1000-tallet. Anlegget har en sentral plassering ved Domkirken, og fysiske rammer som gir elevene historisk og kulturell innsikt og forankring. Å stå i en slik tradisjon kan i seg selv være identitetsskapende, men hver enkelt elev kommer i tillegg med sin egen personlige historie.

Sammen danner dette et godt grunnlag for å skape et allsidig kulturelt læringsfellesskap preget av mangfold og utvikling. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs. Elevene skal lære å respektere forskjellighet og forstå at alle har en plass i fellesskapet.

Det er derfor viktig at skoleanlegget utformes slik at det understøtter målet om et inkluderende og mangfoldig læringsmiljø, som bidrar til at hver enkelt elev naturlig kan finne sin plass. For prosjektet er fellesareal, oppholdssoner og trafikksoner viktige fokusområder. Løsninger for disse områdene skal legge til rette for sosiale møter mellom skolens elever og ansatte til fleksibel bruk, der arkitekturen og inventaret både danner rammen og setter stemningen i Katedralskolens lokaler. Dette gjelder også generelle læringsområder

Byggeprosjektet innebærer rehabilitering av eksisterende bygningsmasse med ca. 8000 m2, og ca. 3000 m2 nybygg fordelt på 2 bygningskropper i skolegården og mot Bispegata.

Detaljprosjektering er under fullføring, og byggeprosessen er i gang. Det er planlagt å ta skoleanlegget i bruk høsten 2025.

Trøndelag fylkeskommune har høye krav til klimafotavtrykk fra materialer og klimautslipp. Det er ønskelig med mest ombruk av byggematerialer, og i noen av kunstprosjektene ønsker vi gjenbruk/ombruk av materialer, eventuelt fra overskuddslagre fra andre byggeprosjekt.

Prosjektet utvikles og bygges i samspill med Betonmast som totalentreprenør.

Kunstprosjektene skal være ferdig samtidig med byggeprosjektet.
Søker må derfor kunne starte arbeidet umiddelbart etter konsulentoppdraget er tildelt.

Kunsten skal bidra til at Trondheim Katedralskole blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for elever, ansatte og nærmiljøet. Kunsten skal gi assosiasjoner til skolens historie og samtidig fremme nytenkning og kreativitet.

Skolens visjon (arven etter latinskolen):

  • Per ardua ad astra! Gjennom hardt arbeid mot stjernene!
  • Vi hjelper elevene med å finne sin egen stjerne, sitt eget mål å arbeide mot.

 

KUNSTKONSULENTENES OPPGAVE

Kunstkonsulentenes oppgave er å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget. Dette foregår gjennom å foreslå egnet/egnede plasseringer for kunsten, foreslå aktuelle kunstnere og sørge for innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme.

 

Kunstkonsulentene er ansvarlige for utarbeidelse av en kunstplan for Trondheim Katedralskole i samarbeid med skolens kunstutvalg. Kunstutvalget vil ledes av prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune.

Trondheim Katedralskole har en betydelig kunstsamling, som blant annet består av malerier, grafikk, inn- og utvendige skulpturer osv. Katedralskolen eier også et teppe av Hannah Ryggen. Dette ble gitt i gave av kunstneren etter at hun hadde hatt verksted i ett av rommene i Harsdorffbygget i en periode. Teppet oppbevares av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, i mangel av egnet/trygg plassering på skolen.

Trøndelag fylkeskommune ønsker 2 kunstkonsulenter med kunstfaglig utdanning:

  • En erfaren kunstkonsulent
  • En ny kunstkonsulent

Felles for kunstkonsulentene er at de skal ha god oversikt over dagens kunstfelt, evne til å arbeide selvstendig, og ha gode samarbeidsevner. Pga. skolens egen kunstsamling er det en fordel at minimum én av konsulentene har erfaring med denne typen arbeid i tillegg til innkjøp av ny kunst.

Dersom du/dere ønsker å søke på oppdraget, ber vi deg om å sende en kort motivasjon for dette prosjektet og link til hjemmeside/oppdatert CV eller vedlegge portofolio og CV til:

vegei@trondelagfylke.no

og

aresk@trondelagfylke.no

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Munkegata 8
7013 Trondheim
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson

Vegard Eitrem

Telefon

943 77 869

Prosjektbudsjett

4 000 000 NOK

Søknadsfrist

15.04.2024