Åpen prekvalifisering: kunstprosjekt Haraldsvang skole og flerbrukshall (Haugesund)

Haugesund kommune søker kunstnere til en åpen prekvalifisering for
innendørs- og utendørs prosjekter ved Haraldsvang skole og Idrettsparken.
Frist 26. februar

Illustrasjon 1. Torg og hovedamkomst til den nye Haraldsvang skole og flerbrukshall.

Kontekst

Haraldsvang ungdomsskole, åpnet i 1970 er tegnet av David Sandved og blant Norges største skoler. Nye Haraldsvang skole og flerbrukshaller er tegnet av Arkipartner AS. Byggingen startet sommeren 2023 med forventet åpning av skolen i mai 2025 og idrettshallene i 2027.

Skolen, som ligger nordøst for Haugesund sentrum, er omgitt av idrettsanlegg, bolig- og naturområde.

Den nye skolen og tilhørende flerbrukshall, med plass til 720 elever, vil fungere som et samlingspunkt for læring og kultur. Den vil også styrke områdets rolle som Haugesunds fritidspark og et regionalt senter for idrett.

Om kunstoppdraget:

 • Vi søker kunstnere til innendørs-og utendørs prosjekter ved Haraldsvang skole og Idrettsparken.
 • Prekvalifiseringen gjøres for å finne kunstnere til en lukket skissekonkurranse.
 • Utvalgte kunstnere som deltar i skissekonkurranse, vil honoreres med 30.000 NOK. Konkurransehonorar for kunstner som blir tildelt oppdrag vil inngå i totalhonorar.
 • Det samlede kunstbudsjettet er på cirka 5,2 millioner kroner. Budsjettet vil fordeles mellom flere prosjekter både inne og ute.

Kunstutvalget medlemmer:

 • Mary Anne Vestre, representant for brukere. Rektor Haraldsvang skole
 • Karl Eileraas, representant for tiltakshaver. Prosjektleder bygg.
 • Helge Bjørnevik, representant for arkitekt. Arkipartner AS
 • Axel Rios, kunstkonsulent og leder for utvalget

Kunstutvalget ønsker:

Nærværende og virksom kunst: 

 • Kunst skal være en integrert og aktiv del av området.
 • Bidra til stedsidentiteten for den nye skolen og idrettsparken som et sentralt møtested i Haugesund.

Vi ser etter kunstprosjekter som: 

 • Er av høy kunstnerisk kvalitet.
 • Er estetisk tiltalende, visuelt stimulerende og oppfordrer til refleksjon.
 • Som er mangfoldig i både teknikk og uttrykk.

Fleksibel tematikk:

 • Ingen fastsatt tematikk, kunstnerne har frihet til å velge inspirasjonskilder.
 • Mulige inspirasjonskilder inkluderer lokale særtrekk, historie, kultur, arkitektur og brukergrupper.

Mangfoldig:

 • Utforming og motivvalg skal appellere til et kulturelt mangfold.
 • Rettet mot brukere i forskjellige aldre som møtes, studerer, arbeider og ferdes i området.

Kunstens rolle i utdanning:

 • Skal spille en rolle i utviklingen av unge mennesker.
 • Støtte en pedagogisk kontekst av høy kvalitet med fremtidsrettede, trygge og attraktive omgivelser.
 • Fremme utforskning, aktivitet og læring

Beskrivelse av det nye anlegget

Skolens undervisningsområde er inndelt i to hjemmeområder for hvert trinn, og hvert trinn vil være lokalisert i hver sin etasje. Bygget er utformet som et rasjonelt massivtrebygg i tre etasjer, med gode dagslysforhold i alle klasserom.

Administrasjonen og ulike fagrom er plassert i en egen skolefløy over to etasjer, og bruker de samme materialene som i undervisningsområde.

Hjerterommet, som ligger sentralt i anlegget, binder sammen alle funksjonene i skolen og fritidsområdene: det åpne biblioteket, scenen, kantinen, undervisningsområdet, administrasjonen og idrettshallene. Bygget har store glassfasader som bidrar til åpenhet og sørger for rikelig med naturlig lys.

Idrettshallen har store idrettsflater og et massivt uttrykk.

Den buede boksen i fasaden fremhever viktige fellesfunksjoner. Denne unike, buede strukturen markerer skolens hovedinngang og «Hjerterommet». Inngangspartiet blir mer åpent, med bedre innsyn til kantine.  Arkitekturprosjekt sikter på å markere hovedinngangen som skolens universelle adkomst, med enkel tilgang til øvrige bygg.

«Hjerterommet» er fellesrommet som er skoles “omdreiningspunkt” med et sentralt trappeamfi foran scene og fungerer som en storsal. Området skal utmerke seg som en identitetsmarkør og velkomstpunkt for elever, ansatte og besøkende utenfor skoletid. Vi ønsker kunstprosjekter som går i dialog med arkitekturen og bearbeider forståelsen av rommet.

Kunstutvalget ønsker et mangfold av kunstprosjekter og ønsker et bredt spekter av kunstnere med ulik bakgrunn, uttrykk, formspråk og materialer i prekvalifiseringen. Kunsten kan være både to- og tredimensjonal, fra miniatyrer til større skulpturer eller paviljonger. Kunstprosjektet kan også utformes som et gjentagende element i hele anlegget.

Uteområdet
Uteområdet kommer til å bli mye brukt av skoleelevene, men av både barn og voksne, utenfor normal skoletid. Innbyggerne i regionen kommer til å ferdes gjennom skolens uteområde for å ta seg videre inn i de store naturområdene like ved.

I uteområdet legges det til rette for kunst på flere områder, både ved hovedinngangen, grøntområdet og idrettspark. Her ønsker vi at kunsten går i dialog med landskapsarkitekturen.

Vilkår og søknadsprosess:

 • Interesserte kan sende en PDF bestående av CV, bilder fra tidligere prosjekter og en kort tekst (maks 500 ord) som begrunner interessen for prosjektet.
 • Den totale størrelsen på PDF-filen må ikke overstige 10 MB. Materialet skal være på maksimum 12 A4 sider, alt inkludert.
 • Nettlenker kan benyttes som et tillegg til dokumentasjonen.
 • Konkrete forslag ønskes ikke i denne delen av prosessen.
 • Søknaden skal leveres elektronisk på e-post

Utvelgelseskriterier:

For å sikte alle kunstnere mulighet til å gjøre sitt kunstnerskap kjent for utvalget inviterer kunstutvalget til en åpen prekvalifisering der profesjonelle kunstnere kan melde interesse for kunstprosjektet.

Kunstutvalget velger kunstnere til direkteoppdrag eller konkurranser på fritt grunnlag. Utvalget kan også invitere kunstnere som ikke har deltatt i prekvalifiseringen. Ved valg av kunstnere vil følgende kriterier vektlegges:

 • Kunstnerisk kvalitet.
 • evne til å utvikle stedspesifikk kunst.
 • Relevans i forhold til det spesifikke delprosjektet og visjonen.
 • Det vil også tas hensyn til bredde, med tanke på faktorer som kjønn, alder, og erfaringsbakgrunn.
 • I tilfeller hvor utvalget fungerer som jury for konkurranser, kan aktører med kunstfaglige kompetanse inviteres inn i kunstutvalget.