STOVNER BAD

Kulturetaten, Oslo kommunes kunstsamling, utlyser følgende oppdrag for kunstkonsulent:
Stovner Bad, nybygget bad og opparbeidelse av uterom.

Illustrasjon Nuno Arkitektur

Byggherre: Oslobygg
Arkitekt: Nuno arkitektur
Landskapsarkitekt: Sweco
Totalentreprenør: NCC

Det skal brukes kr. 4 000 000 til kunstprosjektet, inkl. honorar for kunstnerkonsulent som er inntil kr. 300 000 (med timesats på kr. 767,-) og 5% til BKH-avgift.

Bestillingen fra Bymiljøetaten skisserer et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset både svømmeidretten, skoler og publikum i alle aldre

Badeanlegget skal minimum inneholde følgende bassengflater: Et 25 meter basseng med minimum 15,5 meter bredde. Ulike bassengbredder inntil 21 meter skal vurderes.  Det skal være en enkelt tilpasset tribunetrapp ved bassenget tilpasset behovet.  Opplærings-/behandlingsbasseng med heve-/senkebunn med HC-tilrettelegging og mulighet for 34 grader. Familiebasseng og barnebasseng.  Badet skal inneholde en kafé. Det skal legges vekt på løsninger som legger til rette for fleksibel bruk av aktivitetsflatene. Byggestart vår 2023 og ferdigstillelse høsten 2024. Uteområdene er planlagt ferdigstilt sommeren 2025.

Kunstutvalget vil bestå av, i tillegg til kunstkonsulenten, prosjektleder (KUL), byggherre fra Oslobygg (OBY), Bestiller BYM og Bydel Stovner.

Dersom du ønsker å søke på dette oppdraget ber vi deg skrive en presis tekst, ikke over en side, som begrunner din motivasjon for dette prosjektet og link til hjemmeside/oppdatert CV.

Hvis IKKE hjemmeside, legg ved 1 PDF med billeddokumentasjon, maks 2 MB, og 1 PDF/Worddok. med CV.

 

Dokumentnavn skal skrives slik: Etternavn, fornavn_dok og Etternavn, fornavn_CV.

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Fossumdumpa
0984 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo Kommunes Kunstsamling, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks Postboks 1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Ole Giskemo Slyngstadli

Telefon

97666829

Prosjektbudsjett

4 000 000 NOK

Søknadsfrist

05.12.2023