Storetveit skole

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent for Storetveit skole. Skolen skal rehabiliteres, og ny idrettshall skal bygges.

Storetveit skole ble etablert i 1967, sør i den offentlige parken Storetveitmarken. Bygningsmassen omfatter undervisningsblokken (U-blokken), administrasjonsblokken (A-blokken), samt (K-blokken) som inneholder gymsal og svømmehall.

Skolen har et stort behov for rehabilitering og modernisering.  I tillegg skal må skolens areal økes for å romme 600 elever, mot dagens 450 elever. K-blokken (gym-/svømmebasseng) er i dårligere stand enn selve skolebygningen og er besluttet revet. Den skal erstattes av en ny idrettshall.

Storetveit ungdomsskole har ifølge Byantikvaren svært høy arkitektonisk verdi som en særegen og velutformet utgave av den internasjonale modernismen på 1960-tallet. Skolebygningens nåværende arkitektoniske utrykk skal derfor i størst mulig grad tas vare på.

Det er satt av 2 600 000 kroner til kunst i prosjektet. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse er satt til inntil 15 % av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulent vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, arkitekt, og bruker vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner. Arbeidet i kunstutvalget starter så snart som mulig.

Informasjon om bygget:

Sum kunstprosjekt: 2 600 000 kroner
Areal: Nytt ca. 7700m²(BRA) + Eksisterende ca. 4500m²(BRA)
Antall elever: 600 elever
Adresse: Storetveitvegen 125, 5231 Paradis
Funksjon: Ungdomsskole
Arkitekt: Henning Larsen, v/ansvarlig arkitekt: Carina Mikkelsen
Prosjekteringsgruppe: Rambøll/Henning LarsenPlankonsulent: Henning Larsen
Prosjektleder i Etat for utbygging: Mona L Tøsdal
Beregnet ferdigstillelse: 2028

Fylke

Vestland

Prosjektadresse

Storetveitvegen 125
5231 Paradis
Vestland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland Kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

2 600 000 NOK

Søknadsfrist

27.09.2023