KORO
utlyser

Prosjektmedarbeider for kunst til Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS)

KORO søker en person som kan gå inn som prosjektmedarbeider for kunstprosjekter til Nye SUS. Arbeidet inkluderer både kurator- og produsentoppgaver i tett samarbeid med det øvrige prosjektteamet.

Foto: Nordic Office of Architecture / Nye SUS.

Stavanger Universitetssjukehus er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus. Ambisjonen for det nye sykehuset er å sikre fremtidens spesialhelsetjeneste i Sør-Rogaland. Det nye sykehuset utformes som en campusstruktur med flere bygg rundt et torg, og en gjennomløpende kollektivakse.Første byggetrinn utgjør ca 125 000 kvm.

KORO har inngått avtale med Helse Stavanger HF om å gjennomføre kunstprosjektet til det nye universitetssykehuset på Ullandhaug i Stavanger. Byggestart var våren 2019, og planlagt ferdigstilling er i januar 2025. Kunstprosjektet går parallelt med byggeprosjektet. Prosjektmedarbeideren vil jobbe tett med KOROs prosjektteam, kunstnere og samarbeidspartnere i byggeprosjektet. Nærmeste medarbeidere vil være produsent Harald Fenn og kurator Jenny Kinge, samt prosjektansvarlig i KORO.

 

Søknadskriterier

 • Erfaring fra produksjon og koordinering av komplekse kunstprosjekter
 • Det er en fordel om søker bor og virker i Stavanger-området

Nøkkeloppgaver

 • Koordineringsansvar for registrering og flytting av eksisterende kunstsamling inkludert innkjøp/bestilling, inn- og omramming, frakt og logistikk, samt tett oppfølging av samarbeidspartnere
 • Bistå kurator med kuratering av samling inkludert utarbeidelse av monteringsplaner
 • Sekretariat for innkjøpskomiteen for nye kunstverk inkludert innkjøp/bestilling, inn- og omramming, fremdrift, frakt og logistikk
 • Administrativt ansvar for monteringsteam inkludert logistikk, fremdrift og kjøreplaner
 • Bistå produsent med utarbeidelse og oppfølging av produksjonsplaner

Kvalifikasjoner

 • Kunstfaglig bakgrunn på minimum bachelornivå
 • Dokumentert produsenterfaring
 • Erfaring med kuratering
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, nøyaktig og effektivt

 

Tidsperspektiv

Byggestart var våren 2019 og forventet ferdigstillelse er beregnet til januar 2025. Montering av kunst vil hovedsakelig skje sommerhalvåret 2024 (integrert kunst og større produksjoner) og i desember -24/januar -25 (montering av eksisterende kunstsamling og nyinnkjøp).

Søkere må være tilgjengelige for oppstart omgående.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

For spørsmål om oppdraget, vennligst kontakt prosjektansvarlig:
Marte Danielsen Jølbo tlf. 959 27 951 / mdj@koro.no

Fylke

Rogaland

Prosjektadresse

Madlaveien 466
4020 Stavanger
Rogaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Marte Danielsen Jølbo

E-post
Telefon

95927951

Prosjektbudsjett

35 000 000 NOK

Søknadsfrist

10.06.2022