PREKVALIFISERING TIL KUNST VED VOLDSLØKKA SKOLE

Illustrasjon Spinn Arkitekter AS

Kulturetaten i Oslo kommune søker kunstnere og kunsthåndverkere til prekvalifisering for flere kunstprosjekter ved Voldsløkka skole.

Det verneverdige Heidenreichbygget skal totalrehabiliteres. Skoleanlegget har høye miljøambisjoner og skal bygges som Oslos første plusshusskole

Det vil bli invitert til direkte oppdrag og lukket konkurranse for prosjek­ter både inne og ute.

Interesserte kunstnere og kunsthåndverkere bes sende inn dokumentasjon av inntil 10 arbeider, en kort begrunnelse for interesse, samt CV samlet i et PDF-dokument (maks 5 MB). Navngi dokumentet med etternavn_fornavn.pdf

Kunstkonsulenter er Endre Aalrust og Ole Martin Lund Bø

Spørsmål om utlysningen og materiale sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no innen 10.1.2021 kl. 24:00. Konkrete forslag ønskes ikke i denne delen av prosessen.

LYKKE TIL!

Fullstendig utlysningstekst finner du her:https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/voldslokka-skole/prekvalifisering-til-kunst-ved-voldslokka-skole/?vc&fbclid=IwAR0INU4TJKdoMidwHOX1ej3dpasXXoo0RxrBg0dVbOXMVsZogy6he4f2zwc

 

 

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Uelands gate 85
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks PB1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Marianne Hall

Telefon

97084589

Prosjektbudsjett

2 700 000 NOK

Søknadsfrist

10.01.2021