Oppdrag som kunstkonsulent ved Bleiker videregående skole

Viken fylkeskommune utlyser oppdrag som kunstkonsulent ved Bleiker vgs. Søknad merkes 2020/125753 Bleiker vgs - søknad kunstkonsulent.

Illustrasjon: Jostein Rønsen Arkitekter AS

Bleiker videregående skole ligger sentralt i Asker kommune på Risenga. Skolen ligger på egen tomt og eies av Viken fylkeskommune.
Skolen har i dag ca. 450 elever og ca. 100 ansatte, med opplæringstilbud for primært yrkesfaglige utdanningsprogram, men også studieforberedende utdanningsprogram samt en tilrettelagt avdeling. Det er vedtatt et detaljert byggeprogram hvor skolen skal doble elevkapasiteten til 900 elever, noe som også gir en økning av lærerkapasiteten til 160 lærerarbeidsplasser/administrative arbeidsplasser.
Etter gjennomføring av byggeprosjektet skal elevplasser fordeles på åtte utdanningsprogram:
• Idrettsfag
• Medier og kommunikasjon
• Medieproduksjon
• Elektro
• Helse og oppvekst
• Service og samferdsel
• Teknikk og industriell produksjon
• Påbygg og studieforberedende 2
• Minoritetsopplæring
• Tilrettelagtopplæring (TO)

Fremdrift:
Byggeprogrammet er omfattende, og arbeidene vil derfor deles opp i større og mindre delprosjekter i tiden frem mot skolestart 2022. Eksisterende hovedbygg ABCDG, har forskjellige nivå av byggeaktiviteter. Eksisterende bygg F skal rives og erstattes med nytt bygg F.

Klimaskjerm/ renovering av eksisterende hovedbygg ABCDG:
Bygg D- klimaskjerm skal være ferdig i løpet av høsten 2020
Bygg C- Renovering skal være ferdig til skolestart 2021
Oppussing av bygg ABG skal være ferdig til våren 2022.
Nybygg F (skal utføres i massivet tre). Ferdig til våren 2022.
Utenomhusanlegg sommeren 2022.

Prosjektets arkitekt:
Jostein Rønsen Arkitekter AS

Følgende beløp er avsatt til kunst: kr 2 340 000.
Utgjør 1 % eks. mva. av byggekostnaden i byggeprogrammet
Beløpet som er avsatt er fast og skal ikke reguleres.

Prosjekt navn og nr: 30003 Bleiker vgs – ombygging og utvidelse

Kunstutvalgets sammensetning:
Kunstkonsulent (oppnevnes av RSU/Akershus kunstsenter), arkitekt (fra Jostein Rønsen Arkitekt AS), byggherre (prosjektleder hos Viken Fylkeskommune), brukerrepresentant (fra skolens ledelse).

Rådgiver seksjon kulturutvikling følger prosjektet hele veien og er kunstkonsulentens kontaktperson.

Kunstkonsulentens honorar utgjør 10-15% av prosjektbeløpet. Det gjøres oppmerksom på at oppdrag som kunstkonsulent er en momspliktig tjeneste, og at honorar utbetales med mva.

Søknad merkes 2020/125753 Bleiker vgs – søknad kunstkonsulent.

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Brages vei 1
1387 Asker
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Viken fylkeskommune

Kontaktperson

Line Helen Danielsen

E-post
Telefon

32300000

Prosjektbudsjett

2 340 000 NOK

Søknadsfrist

02.09.2020