Oppdrag som kunstkonsulent til kunstprosjekt for å hedre Ambrosia Tønnesen

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent til kunstprosjekt for å hedre billedhogger Ambrosia Tønnesen.

Foto: Ambrosia Tønnesens arkiv

I Bergen finnes det mangfoldige skulpturer av menn på sokkel, og nesten ingen av kvinner. Gjennom prosjektet Kvinner på sokkel, vil Bergen kommune i årene som kommer etablere flere kunstverk for å hedre navngitte kvinner. Iløpet av ti år fra og med 2020 skal det etableres minst fem kunstverk sentralt i byen.Første prosjekt i satsingen er allerede i gang, og tilegnes Kim Friele. Prosjektets andre kunstverk skal hedre Ambrosia Tønnesen, billedhoggeren som selv har laget flere av skulpturene av byens menn på sokkel.

Valg av plassering og utforming av kunstprosjektet gjøres i kunstutvalget, hvor Bergen kommunes Fagavdeling for kunst og kulturutvikling, Bymiljøetaten, og brukerrepresentanter vil være representert. Kunstkonsulenten vil fungere som leder av kunstutvalget. Kunstkonsulenten må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Prosjektets totalbudsjett inkludert konsulentkostnader er 2 millioner. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse følger KOROs timesatser men skal ikke overskride mer enn 14% av totalt budsjett.

Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Søknaden skal inneholde:
– en kort tekst som begrunner hvorfor du ønsker dette oppdraget
– relevant CV
– kontaktinformasjon

Søknad kan sendes via oppdragsportalen eller på e-post til hks@kunstsenter.no

Fylke

Vestland

Prosjektadresse

5003 Bergen
Vestland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

31.08.2020