Oppdrag som kunstkonsulent for Stord vidaregåande skule

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Vestland fylkeskommune oppdrag som kunstkonsulent for nye Stord vidareågande skule.

Skulen har i dag lokalar på to plassar. Desse skal samlokaliserast i eit nytt bygg på Vabakkjen.

Det er satt av 4 089 000 kroner til kunst i prosjektet. Kunstkonsulenten sitt honorar/godtgjersle er satt til 10-15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulent vil fungere som leiar av kunstutvalet, der representantar frå Vestland fylkeskommune (Eigedomsavdelinga og Avdeling for kultur, idrett og inkludering), arkitekt og ein brukar vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner. Tidlegare erfaring frå oppdrag som kunstkonsulent vil bli vektlagt. Arbeidet i kunstutvalet vil starte så snart som mogleg.

Informasjon om bygget:

Byggekostnader: ca 414 000 000 kroner

Sum kunstprosjekt: 4 089 000 kroner

Størrelse: Byggetrinn 1 – 10 915 m2

Antall elever: 400

Plassering: Vikastemmo 35, 5411 Stord/ Vabakkjen

Funksjon: Vidaregåande skule

Totalentreprenør: CONSTO Bergen med Link arkitektar

Framdrift: Byggestart (riving av eksisterande bygg) er januar 2023. Bygget skal være ferdig til å tas i bruk til nytt skoleår august 2025. Det er også laga eit prospekt for byggetrinn 2.

Fylke

Vestland

Prosjektadresse

Vikastemmo 35 / Vabakkjen
5411 Stord
Vestland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

4 089 000 NOK

Søknadsfrist

01.06.2022