Oppdrag som kunstkonsulent for Ortun badeanlegg

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent for Ortun badeanlegg

Bergen kommune skal bygge et nytt badeanlegg ved Ortun skole i Fyllingsdalen. Detaljprosjektering er i gang og byggearbeidene starter høsten 2020. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2022.  Det nye badeanlegget skal inneholde 2 svømmebasseng med tilhørende funksjoner. Badeanlegget skal første hånd dekke behovene til skolene i bydelen, dernest svømmeklubbers behov.

Det er avsatt kr. 1,5 millioner til kunst i dette prosjektet. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse settes til 10-15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulent vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, utbygger, arkitekt, bruker med flere vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Nøkkelinfo

Adresse:
Torgny Segerstedts vei 14, 5143 Fyllingsdalen

Funksjon:
Badeanlegg med to svømmebasseng med tilhørende funksjoner

Arkitekt:
Mari Furnes Rommetveit, Norconsult AS, avd. Arkitektur og Landskap

Fremdrift:
Oppstart byggearbeider høst 2020
Ferdigstillelse høst 2022

Fylke

Vestland

Prosjektadresse

Torgny Segerstedts vei 14
5143 Fyllingsdalen
Vestland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

15 NOK

Søknadsfrist

19.10.2020