Oppdrag som kunstkonsulent for Fana brannstasjon

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Bergen kommune oppdrag som kunstkonsulent for Fana brannstasjon.

Nye Fana brannstasjon vil være et symbolbygg for Bergen kommune, med innovative løsninger. Stasjonen skal dekke de behov som følger ansvarsområdet som tillegges Fana brannstasjon, herunder fagansvar for USAR (urban search and rescue) med trenings- og øvelsesfasiliteter, opplæringsrom etc.

Fana brannstasjon skal også være en del av Bjørnis-prosjektet – en nasjonal satsing i brannforebyggende kommunikasjon rettet mot barn, med fasiliteter tilrettelagt for dette arbeidet.

Brannstasjonen er plassert i Rådal, med nærhet til Gamle Rådal stasjon og deler av Osbanetrase.

Det er avsatt kr. 700 000 til kunst i dette prosjektet. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse settes til 10-15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulent vil fungere som leder av kunstutvalget, hvor Bergen kommune, utbygger, arkitekt, bruker med flere vil være representert. Kunstkonsulent må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Nøkkelinfo

Adresse: Rådal, ved ny rundkjøring i Fanaveien (dagens adresse er Fanaveien 166, denne vil bli endret)

Areal: ca 2000m²

Fremdrift: Oppstart byggearbeider årsskifte 2020/2021. Ferdigstillelse årsskifte 2022/2023

Fylke

Vestland

Prosjektadresse

Fanaveien 166
5239 Rådal
Vestland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Hordaland kunstsenter

Utlysers adresse

Klosteret 17
5006 Bergen

Kontaktperson

Petra Rahm

Telefon

98699454

Prosjektbudsjett

700 000 NOK

Søknadsfrist

19.10.2020