Omfangsrik og spennende konsulentjobb ledig i kulturkvartalet i Lillestrøm!

Erfaren konsulent søkes til spennende oppdrag i Lillestrøm, der nytt bibliotek og kulturskole skal bygges!

Lekker arkitektur og fine uteområder

UTLYSNING: Oppdrag som kunstkonsulent

RSU søker, på vegne av Lillestrøm kommune, kunstkonsulent/kurator til to omfangsrike nye bygg i Kulturkvartalene i Lillestrøm ­- EKKO og INTRO som utgjør utviklingen av Kvartal 1.

EKKO, vil huse et moderne bibliotek over 3 etasjer, HUB for kulturnæringer og kontor/næringsarealer i øvrige etasjer.

INTRO, vil huse Lillestrøm kulturskole, en publikumsal og øvingshotell for band/musikkensembler.

Byggene bindes sammen med et mellombygg i glass hvor det blir kaffebar. Den åpne takhagen (Bibliotekhagen) vil ha utgang både fra Biblioteket og fra Kulturskolen og KULTURTORGET binder byggene til Kulturkvartalene.

Kulturkvartalene i Lillestrøm vil bli regionens største attraksjon og byens storstue, med sentral beliggenhet til kollektivknutepunktene. Kulturkvartalene består av nye Nitja senter for samtidskunst, Lillestrøm kultursenter, Villa Cara kulturverksted for ungdom og en ny bypark. I tillegg består kvartalene av vernet historisk bebyggelse som huser ulike kulturvirksomheter og bespisning.

 

Kr 3 000 000 er avsatt til kunstprosjektet inkl. konsulenthonorar og 5 % kunstavgift. Oppstart januar/februar 2020, og planlagt ferdigstillelse vår 2022.

 

Om byggene

BIBLIOTEKET / EKKO

Lillestrøm bibliotek vil være kommunens møteplass for alle, biblioteket vil også være sentralt i regionens bibliotekutvikling, som et av de største bibliotekene i Viken fylke.

Biblioteket er over 3 etasjer, og ha materialpalett innen tre. Grøntområder og fargepaletten skal trekke naturens egne farger inn i bygget. Biblioteket skal oppleves som en forlengelse av parken og av byrommet.

1 etasje (Borgertorget) vil være en fleksibel og åpen møteplass for befolkningen, utstillinger og arrangementer. 2 etasje (kulturtorget) vil være familieavdelingen og sted for alle aldersgrupper. Det skal være et eget område for makerspace, hvor flere av FNs bærekraftmål er synlige. Etasjen får også en nær tilknytning og bruk av bibliotekhagen. 3. etasje vil være preget av akademia og også være stedet for HUB til kulturelle næringer.

I tillegg til biblioteket skal det også være kontorer i de øvrige etasjene.

INTRO skal vekke interesse og nysgjerrighet og et ønske om å komme inn. Bygget skal romme Lillestrøm kulturskole og øvingshotell. Det vil også bli en publikumssal i første etasje med plass til ca. 300 personer.

KULTURTORGET er byrommet mellom Kvartal 1 og Byparken. Det innbyr til oppdagelse og samvær. Passasjen har gode solforhold ved lunsjtid.

Kvartal 1 AS er byggherre og eier bygget. Kvartal 1 AS eies av Lillestrøm kommune og Lillestrøm Delta.

Arkitekter er LPO arkitekter og totalentrepenør er STØ entreprenør

 

Kunstutvalget

Kunstutvalget vil foruten kunstkonsulent bestå av byggherrerepresentanter, brukerrepresentanter, representanter fra Lillestrøm kommune og arkitekt/landskapsarkitekt.

Krav til søker

Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring med større kunstprosjekter. Vedkommende må kunne arbeide selvstendig og ha gode evner til samarbeid. Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdrag.

Ved ytterligere spørsmål kan Lasse Rune Eriksen, kulturrådgiver i Lillestrøm kommune, kontaktes på epost: laer01@lillestrom.kommune.no.

Søknad med en kort motivasjonstekst og oppdatert CV, sendes til director@nitja.no. Fint om du skriver hvorfor du ønsker oppdraget og hva du vil legge vekt på som konsulent.

MERK SØKNADEN MED «RSU KVARTAL 1».

OBS. Søknadsfrist 21. november.

 

 

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Lillestrøm
2000 Lillestrøm
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Nitja senter for samtidskunst / Lillestrøm kommune

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Lasse Rune Eriksen

Telefon

------

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

21.11.2020

Vedlegg