Nye Stange ungdomsskole

Kunstbanken senter for samtidskunst utlyser på vegne av Stange kommune konsulentoppdrag til kunstprosjekt for nye Stange ungdomsskole.

Nye Stange ungdomsskole, illustrasjon fasade

Stange kommune søker kunstkonsulent til kunstprosjekt for nye Stange ungdomsskole i Stange.
Skolen er lokalisert i tilknytning og nærhet til Stange videregående skole, Stangehallen og Stange idrettspark og er planlagt for 450 elever og ca. 60 ansatte.
Skolen har to fløyer som er tett sammenvevd. Mellomrommet som dannes utgjør det sentrale hjerte i skolen med den store trappen som rommer hele skolen. Fellesfunksjoner som aula, kantine og bibliotek er plassert her. Musikkrommet er plassert slik at det fungerer som scene for aulaen.
Klasserom er plassert i den vestlige fløyen. Administrasjon, auditorium og rom for personale er plassert i fløyen mot øst.

Det er avsatt kr 1 000.000 til kunstprosjektet. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse er satt til 10-15 % av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulenten vil fungere som en leder av kunstutvalget, der representanter fra Stange kommune, arkitekt og brukerrepresentant vil være representert.

Kvalifikasjoner

Kunstfaglig bakgrunn
Gode evner innen organisering, fremdrift og formidling.
Dokumentert praksis innen prosjektgjennomføring, gjerne innen kunst i offentlige rom. Kunstkonsulenten må kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

For prosjektet kan det søkes om tilskudd fra KORO.

Arkitekt:
ASAS Arkitektur, AFRY, Efterklang og Gottlieb Paludan Architects

Oppstart kunstutvalg: høst 2022

Konsulentoppdraget honoreres etter KOROs timesats.

Søknaden skal inneholde: kort motivasjon for oppdraget og CV, gjerne med bilder eller lenker fra tidligere prosjekter. Søknaden sendes som e-post.

Fylke

Innlandet

Prosjektadresse

Stange sentrum
2335 Stange
Innlandet
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Kunstbanken senter for samtidskunst

Utlysers adresse

Parkgata 21
Postboks PB 224
2302 Hamar

Kontaktperson

Christel Sverre

Telefon

97472862

Prosjektbudsjett

1 000 000 NOK

Søknadsfrist

25.08.2022