Ny sikkerhetspsykiatri

Ny sikkerhetspsykiatri bygges på Ila, Bærum kommune, og skal bli et løft for utredning, moderne pasientbehandling, forskning og utvikling i et attraktivt fagmiljø.

Ny sikkerhetspsykiatri, fugleperspektiv fra øst

Om prosjekt ny sikkerhetspsykiatri
Ny sikkerhetspsykiatri (NSP) er et ledd i realisering av nye Oslo universitetssykehus HF, der tre kliniske fagmiljøer skal samlokaliseres med et kompetansesenter i et sikkert behandlingsbygg. Prosjektet består av et bygg for forsterket psykisk helsevern, utomhusarealer, et felles P-anlegg med Ila fengsel og forvaringsanstalt samt rivning og reetablering av fengselets gartneri. Arealet for nybygg NSP er ca. 14 500 m2 (BTA).

I prosjektet skal det skapes en helhet mellom arkitektur, lyssetting, fargevalg, overflater, interiør, integrert og løs kunst – med ambisjoner om et sikkert behandlingsbygg med gode kvaliteter for pasienter, medarbeidere, besøkende og naboer.

Om bygget
Ny sikkerhetspsykiatri ligger i enden av en lite trafikkert vei og grenser til store skog- og friluftsområder. Hovedinngang og fasade signaliserer åpenhet for besøkende, pårørende, samarbeidsparter, kursdeltakere mv. Forplass henvender seg også mot offentligheten – enten det er naboer, turgåere eller tilfeldig forbipasserende.

I samme bygningsdel ligger pasientmottak, kontor og møte/undervisningsrom, besøkssenter, varemottak og aktivitetsarealer.

Mot sør ligger døgnområder i fire fløyer tilpasset landskapet. Pasientområdene har sengerom med bad, oppholdsrom, aktivitetsarealer, tilgang til balkonger og utearealer.

Uteområdene er dels felles og dels knyttet til de ulike fløyene, og gir varierte arealer for opphold og aktiviteter tilpasset pasientenes funksjonsnivå og interesser.

I alle deler av prosjektet er det tatt hensyn til pasientens tilfriskning, personalet sine krav til et trygt arbeidsmiljø og samfunnets krav til vern.

Kunst i ny sikkerhetspsykiatri
Det kunstneriske uttrykket i Ny sikkerhetspsykiatri vil ta utgangspunkt i særpreg ved pasientgruppen, mennesker med alvorlig psykisk lidelse og sammensatte utfordringer med å regulere følelser og atferd. Bygget skal gi pasientene muligheter til stabilisering og progresjon i mest mulig normale omgivelser, men likevel med trygge og sikre løsninger.

Det er utviklet en kunstplan som skal sikre god flyt, koordinering og gjennomføring mellom kunst- og byggeprosjekt. Kunstplanen beskriver også krav til dokumentasjon, kommunikasjon, forankring, formidling og forvaltning av kunsten.

Kunstrådgiver
En kunstrådgiver har, i samråd med kunstutvalget, ansvar for å planlegge, gjennomføre og dokumentere et kunstprosjekt NSP innen rammer for kunstplan og gjeldende budsjett.

Detaljert beskrivelse av ansvar, oppgaver, krav til kompetanse, kriterier for tildeling, honorarsatser mv. ligger i vedlagt kunstplan og konkurransegrunnlag.

Nøkkelinformasjon om prosjektet
Byggherre: Helse Sør-Øst RHF v/ prosjektorganisasjon HSØ PO (Sykehusbygg HF)

Totalentreprenør: NCC Norge AS

Bruker: Oslo universitetssykehus HF

Arkitekter: Ratio arkitekter AS, Bølgeblikk arkitekter AS

Rådgivende ingeniører: COWI AS

Kostnadsramme: NOK 2 018 mill (juni 2023, inkl. P-anlegg og gartneri)

Kunstbudsjett: NOK 2,4 mill

Oppstart byggeprosjekt: Juli 2023

Bygningsmessig ferdigstillelse: Q4 2025

Overtakelse: Q4 2026

Sensitiv informasjon
Da prosjektet inneholder sensitiv/fortrolig informasjon, vil en kunstrådgiver måtte gjennomføre opplæring i informasjonssikkerhet og signere taushetserklæring.

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon - NSP, Jøssingveien 113
1359 Eiksmarka
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon

Kontaktperson

Bergsvein Byrkjeland

Telefon

97031834

Prosjektbudsjett

2 400 000 NOK

Søknadsfrist

18.12.2023