Nordstrand ungdomsskole, utvidelse

Oslo kommunes kunstsamling utlyser konsulentoppdrag for Nordstrand ungdomsskole med autistavdeling.

Illustrasjon: MAP arkitekter

Nordstrand ungdomsskole, utvidelse

Byggherre: Oslobygg
Arkitekt: MAP arkitekter
Landskapsarkitekt: Østeengen og Bergo AS

Det skal brukes kr. 3 000 000 til kunstprosjektet, inkl. honorar for kunstnerkonsulent som er inntil kr. 300 000 (med utgangspunkt i gjeldende timesats) og 5% til BKH-avgift.

Om prosjektet:
Prosjektet omfatter en utvidelse av Nordstrand ungdomsskole fra tre til fire parallelle klasser. I tillegg skal det opprettes en avdeling for 19 autister.

Nordstrand ungdomsskole ligger i Nordstrandveien 29 i bydel Nordstrand. Skolen ligger på et lite platå og har flotte, tilgrensede parker både i nord og sør. Ellers er det mye boligbebyggelse i nærområdet. I dag er det to eksisterende bygninger på tomten, hovedbygget som er oppført i 1889 og står på gul liste, og gymbygget. Eksisterende hovedbygg ble pusset opp i forbindelse med ombygging fra videregående skole til midlertidig ungdomsskole i 2014.

Det planlagte nybygget blir plassert sørøst på tomten. Nybygget er over to etasjer og skal romme fire klasserom, fire grupperom, sløydsal, musikkrom og en autistavdeling som er inndelt i 3 soner. Autistavdelingen vil ligge skjermet til og ha sitt eget uteområde.

Det vil være 3 ulike innganger for nybygget– en for spesialrommene (musikk og sløyd), en for ungdomsskolen, og en for autistavdelingen. Bygget er formet slik at det får en passasje i 1.etasje. Her vil inngangen til spesialrommene og ungdomsskolen ligge.

Utearealet på skolen skal oppgraderes, men man vil ta vare på så mye som mulig av eksisterende trelund i skolegården.

Spesielt for dette skoleprosjektet er autistelevene. Det varierer veldig hvordan de ulike autistene vil kunne oppleve/reagere på ting, og vanligvis er autister mye mer var for lyd/lys/endringer osv. enn andre. Dette må derfor tas hensyn til i planleggingen av kunstprosjektet.

Antatt byggestart er ved nyttår 2023.

Kunstutvalget vil bestå av, i tillegg til kunstkonsulenten, prosjektleder  (KUL), byggherre fra Oslobygg, arkitekt /landskapsarkitekt og brukerrepresentant fra skolen.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet.
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget.
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse.

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn.
– Erfaring med kunstprosjekter og prosjektledelse.
– Gode samarbeids- og formidlingsevner.
– Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.

Søknad med kort motivasjonstekst og oppdatert cv i PDF-format sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no

Merk søknaden konsulentoppdrag Nordstand ungdomsskole. Signer med fullt navn.

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

pergunnar.eeg-tverbakk@kul.oslo.kommune.no

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Nordstrandveien 29
1163 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Kulturetaten, Oslo kommunes kunstsamling

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks Postboks 1453 Vika
0184 Oslo

Kontaktperson

Per Gunnar Eeg-Tverbakk

Telefon

+4790044512

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

14.10.2022