Nannestad bokollektiv for demente

Nannestad bokollektiv for personer med demens er et bokollektiv som bygges i tilknytning Nannestad sykehjem, med 16 boenheter. Kommunen trenger en kunstkonsulent som kan starte opp i januar 2023.

Nannestad bokollektiv for demente

Nannestad bokollektiv for personer med demens er et bokollektiv i tilknytning til Nannestad sykehjem, med 16 boenheter. Bygget bygges over to hovedplan med 8 boenheter i hver etasje, samt kjeller under deler av bygget, med boder til beboerne og teknisk rom.

Byggets planløsning er tilpasset for demente iht husbankens veileder, og har bl.a mulighet for å «vandre i runder» og døgnrytmebelysning.

Boenhetene er plassert i grupper på fire, tilknyttet felles kjøkken og oppholdsareal. Boligenes uteanlegg tilknyttes eksisterende sansehage, og har i tillegg egne gårdshager, der muligheten for å «vandre i runder» videreføres.

Landskapsarkitekt / arkitekt:
Forprosjekt (avsluttet): Berg Landskap og design AS / Vindveggen Arkitekter AS. Detaljprosjektering (pågår): Plan 1 AS

Planlagt oppstart kunstprosjektarbeid: uke 1 2023
Forventet oppstart byggeprosjekt:  Høst 2022

Forventet ferdigstillelse og tatt i bruk: Vår 2023
Kunstbudsjett: kr 516 000,-inkl.mva

Konsulentbudsjett (avsatt til konsulent-honorar): kr 77 400,- inkl.mva

Kontaktinformasjon: Inga Lotte Nordbye, iln@nannestad.kommune.no, 90040624

SEND SØKNAD MED CV TIL  director@nitja.no, og merk emnefeltet med «RSU Nannestad».

Søknadsfrist 1. desember 2023

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Mikkel Revs veg 2
2030 Nannestad
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

RSU NITJA på vegne av Nannestad kommune

Utlysers adresse

Kirkegata 10A
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Inga Lotte Nordbye

Telefon

90040624

Prosjektbudsjett

516 000 NOK

Søknadsfrist

01.12.2022

Vedlegg