KORO
utlyser

Kuratoroppdrag – kunst til Porsangmoen garnison

KORO har for tiden et oppdrag ved Porsangmoen garnison i Finnmark og søker en engasjert kurator med interesse for fagfeltet kunst i offentlige rom.

Trentroppen i HV-17 og innsatsstyrke Claymore under ei felles øving. Foto: Hans Kristian Bergan/ Forsvaret

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele landet, og forvalter og formidler en kunstsamling på over 8000 verk. Vil du være med å bidra i dette arbeidet?

Porsangmoen garnison ligger på 70 grader nord og er den nordligste militære garnison i verden. Forsvaret foretar nå en utvidelse og oppbygging av det såkalte Finnmark landforsvar, noe som betyr at det militære området utvides med flere nye bygg og funksjoner. I denne sammenheng søker vi en motivert kurator til å utvikle ett eller flere relevante kunstprosjekter.

Som kurator vil du inngå i et faglig fellesskap med KOROs tverrfaglige team samt jobbe tett med en kunstfaglig prosjektansvarlig gjennom hele prosessen.

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med brukerne og øvrige involverte i prosjektet. I hvert prosjekt oppretter KORO et tverrfaglig prosjektteam med kunstfaglig prosjektansvarlig, konservator og formidler som blant annet gir råd og innspill underveis.

Kunstprosjektets budsjett er om lag 1 million kroner, men etter hvert som garnisonen utvides kan dette beløpet potensielt dobles.

Kuratoroppdraget honoreres etter KOROs timesats på 710 kroner per time.

Oppstartsmøte og befaring er satt til begynnelsen av juni 2022.

Oppdraget skal ferdigstilles i løpet av 2023/2024.

 

Søknadskriterier:

KORO søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.

Søker må være tilgjengelig for oppstart i juni.

Kuratorer og konsulenter som ikke står oppført i KOROs nettverksportal er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

 

Nøkkeloppgaver:

– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet

– Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet

– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

 

Kvalifikasjoner:

– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå

– Dokumentert kuratorpraksis

– Dokumentert praksis innen prosjektgjennomføring, gjerne innen kunst i offentlige rom

– Gode evner innen organisering og formidling

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

9709 Porsangermoen
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Janicke Heggem Rudi Iversen

E-post
Telefon

93434497

Prosjektbudsjett

1 050 000 NOK

Søknadsfrist

10.05.2022