KORO
utlyser

Kuratoroppdrag for Statens Hus i Vadsø

KORO utlyser kuratoroppdrag i sammenheng med rehabilitering av Statens Hus i Vadsø. Bygget fra 1962 beskrives som et monumentalbygg i etterkrigsmodernisme og deler av eiendommen blir nå fredet.

Statens Hus i Vadsø. Foto Statsbygg

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele landet og forvalter og formidler en kunstsamling på over 8000 verk. Vil du være med på å bidra til dette arbeidet? KORO har for tiden et oppdrag hos Statens Hus i Vadsø og søker en engasjert kurator med interesse for fagfeltet kunst i offentlige rom. Som kurator vil du inngå i et faglig fellesskap med KOROs tverrfaglige team og jobbe tett med en kunstfaglig rådgiver gjennom hele prosessen.

Statens Hus skal rehabiliteres og beskrives som et godt bevart monumentalanlegg i etterkrigsmodernisme. Bygningen ble oppført i 1962 og fasader, inngangsparti og hovedtrapp blir nå fredet. Byggeprosjektet utføres i dialog med antikvariske myndigheter. Bygget består av fire etasjer med grunnflate på 3.199 kvm. Det skal gjennomføres full rehabilitering og endring av planløsning for de tre første etasjene. Arealene vil inneholde funksjonene kontorer, møterom, sambandsrom og lokaler for håndtering av sikkerhetsgradert informasjon. Utbedringen er et resultat av regionreformen, hvor hovedsetet til Statsforvaltersembetene i Troms og Finnmark er lagt til Vadsø.

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med ansatte i Statens Hus og øvrige involverte i prosjektet. I hvert prosjekt oppretter KORO et tverrfaglig prosjektteam med kunstfaglig rådgiver/prosjektansvarlig, konservator og formidler som blant annet gir råd og innspill underveis.

Kunstprosjektets budsjett er på NOK 600 000. Arbeidsmengden er estimert til rundt 130 timers arbeid fordelt på 14 måneder. Oppdraget honoreres etter KOROs timesats som for tiden ligger på 676 kr per time.

Oppdraget skal ferdigstilles 2. kvartal 2022.

Søknadskriterier:

KORO søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.

Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart. Vi oppfordrer spesielt kuratorer bosatt i Finnmark og Troms til å søke, da det er gunstig med en viss geografisk nærhet til prosjektet.

Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal kuratorer og kunstkonsulenter er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

Nøkkeloppgaver:

– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet

– Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet

– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:

– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå

– Dokumentert kuratorpraksis

– Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom

– Sterke evner innen organisering og formidling

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Damsveien 1
9800 Vadsø
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Janicke Heggem Rudi Iversen

E-post
Telefon

93434497

Prosjektbudsjett

600 000 NOK

Søknadsfrist

01.02.2021

Vedlegg