KORO
utlyser

Kuratoroppdrag – Ocean Space Centre i Trondheim

Vil du være med å utvikle kunst til verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav? KORO søker en engasjert kurator til kunstoppdraget ved Ocean Space Centre. Søknadsfrist 1. juni.

Slik ser arkitektkontoret Snøhetta for seg nye Ocean Space Centre. Det skal bygges på Tyholt i Trondheim. Illustrasjon: Snøhetta

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele landet og forvalter og formidler en kunstsamling på over 8000 verk. Vil du være med å bidra i dette arbeidet? 

Som kurator for Ocean Space Centre (OSC) vil du inngå i et faglig fellesskap med KOROs tverrfaglige team og jobbe tett med en kunstfaglig prosjektleder gjennom hele prosessen.  

OSC bygges på Tyholt i Trondheim og skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav. Bygget er tegnet av Snøhetta og KORO skal i gang med å utvikle et kunstprosjekt for det nye forskningssenteret.

OCS skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi med utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene. Etablering er spesielt viktig for NTNU og SINTEFs virksomhet og målsetninger. OSC bygger opp under kommunens mål om at Trondheim skal være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby.

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med NTNU og SINTEFs ansatte og øvrige involverte i prosjektet. I hvert prosjekt oppretter KORO et tverrfaglig prosjektteam med kunstfaglig prosjektleder, konservator og formidler som blant annet gir råd og innspill underveis.

Kunstprosjektets budsjett er på kr 4 200 000. Oppdraget honoreres etter KOROs timesats som for tiden er kr 710 per time. Estimert lønnshonorar er kr 500 000.

Oppdraget skal ferdigstilles høsten 2024.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
– Lede arbeidet mellom samarbeidspartnere i kunstprosjektet
– Følge opp kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn på masternivå. Relevant erfaring og/eller egenskaper kan kompensere for utdanningskrav
– Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne innen kunst i offentlige rom
– Gode evner innen organisering og kommunikasjon
– God gjennomføringsevne

Søknadskriterier:
– Søker bør ha dokumentert kuratorpraksis samt erfaring fra prosjektarbeid
– Søker må være tilgjengelig for oppstart i august 2022

Kuratorer, kunstkonsulenter og andre som ikke står oppført i KOROs nettverksportal er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Professor J. H. L. Vogts veg 1 og 3
7052 Trondheim
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Janicke Heggem Rudi Iversen

E-post
Telefon

93434497

Prosjektbudsjett

4 200 000 NOK

Søknadsfrist

01.06.2022