KORO
utlyser

Kuratoroppdrag for kunstprosjekt i nybygg for BUF UNGDOMSHJEM LARVIK

Koro søker kurator til kunstprosjekt i nybygget til BUF, Larvik

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele landet og forvalter og formidler en kunstsamling på over 8000 verk. Vil du være med på å bidra til dette arbeidet? KORO har for tiden et oppdrag i Larvik og søker engasjerte kuratorer med interesse for fagfeltet kunst i offentlige rom. Som kurator vil du inngå i et faglig fellesskap med KOROs tverrfaglige team og jobbe tett med en kunstfaglig rådgiver gjennom hele prosessen.

Statsbygg er i gang med byggeprosjektet BUF Ungdomshjem Larvik.Bygget skal brukes som midlertidig bolig i inntil ett år, for ungdom i alderen 13-18 år. Dette er ungdom som ikke finner seg til rette i egne hjem eller har foresatte som ikke er egnet til å ivareta ungdommene på en betryggende måte. Både bygningsmassen og utomhusanlegg skal ha en hjemlig karakter, og det blir lagt vekt på trivsel for å unngå institusjonspreg. Det må tas hensyn til at ungdommene tidvis kan ha utagerende oppførsel. Bygnings- og utstyrsmessig blir det derfor lagt vekt på solid utførelse som kan tåle hardhendt behandling. Både funksjon og de aktuelle brukerne må hensyntas i planleggingen av kunstprosjektet. Området rundt bygget vil bli parkmessig opparbeidet med etablering av lekeareal med ballbane og bordtennisbord og sosiale samlingsplasser for ungdommene. Byggestart er august 2020 og forventet ferdigstillelse er august 2021.

Søknadskriterier:

 • KORO søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søkere må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne.
 • Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med
  representanter fra BUF ungdomshjem Larvik, samt øvrige involverte i
  KORO ved prosjektansvarlig vil være kuratorenes nærmeste
  overordnede.
 • Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til: post@koro.no
  Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

Nøkkeloppgaver:

 • Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
 • Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
 • Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner

 • Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
 • Dokumentert kuratorpraksis
 • Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom
 • Sterke evner innen organisering og formidling

Økonomisk ramme for kunstprosjektet:
Kunstprosjektets budsjett er på 380 000 NOK. Arbeidsmengden er estimert til rundt 55 timers arbeid fordelt 11 måneder. Oppdraget honoreres etter KOROs timesats som for tiden ligger på 676 kr per time.

Tidsperspektiv:
Byggestart er august 2020 og forventet ferdigstillelse er august 2021.

 • Søkere må være tilgjengelige for oppstart omgående.
  For spørsmål om oppdraget vennligst kontakt prosjektansvarlig i KORO: Anna Katharina Haukeland / akh@koro.no

 

Fylke

Telemark og Vestfold

Prosjektadresse

Veldre
Telemark og Vestfold
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Anna Katharina Haukeland

E-post
Telefon

97785879

Prosjektbudsjett

380 000 NOK

Søknadsfrist

09.10.2020