KORO
utlyser

Kuratoroppdrag for Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan

KORO har for tiden et oppdrag hos Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, og søker en engasjert kurator med interesse for fagfeltet kunst i offentlige rom.

Fra Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Fotokreditt Jonas Selim / Forsvaret

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele landet og forvalter og formidler en kunstsamling på over 8000 verk. Vil du være med på å bidra til dette arbeidet? Som kurator vil du inngå i et faglig fellesskap med KOROs tverrfaglige team og jobbe tett med en kunstfaglig rådgiver gjennom hele prosessen.

Forsvarets operative hovedkvarter holder til på Reitan, øst for byen. Reitan ligg på Tverlandet i Bodø kommune i Nordland. De fleste som jobbar ved Reitan, er en del av Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

FOH er på mange måter Forsvarets hjerte. Fra operasjonsrommet inne i fjellanlegget på Reitan holder FOH kontinuerlig oversikt over Forsvarets aktiviteter, og koordinerer informasjon fra avdelingene rundt om i landet. Hovedkvarteret samordner, planlegg og leder også Forsvarets militære operasjoner her hjemme og i utlandet.
Prosjektet består av flere tiltak der de mest fremtredende er to nye bygg ved innkomst til FOH Reitan, et nytt bygg til veikontrollpost og et nytt bygg til varemottak. I VKP er det publikumsareal i tillegg til arbeidsplasser for VKP, varemottak en kombinasjon av kontor og øvrig industriareal. Det er utført store arbeider med tilpasning utomhus arealer til de nye byggene med kjørefelter og parkeringsplasser avdelt med trafikkøyer. Utførelsen her er asfalt og granitt kantstein.

Kurator skal arbeide for å sikre god og involverende dialog med ansatte på Reitan, og øvrige involverte i prosjektet. I hvert prosjekt oppretter KORO en tverrfaglig prosjektgruppe med kunstfaglig rådgiver/prosjektansvarlig, konservator og formidler som blant annet gir råd og innspill underveis.
Oppdraget honoreres etter KOROs timesats som for tiden ligger på 687 kr per time.
Byggearbeidet ferdigstilles 1.11.2021. Avslutning av kunstprosjektet bør være innenfor 6 måneder etter byggets ferdigstillelse.

Søknadskriterier:
KORO søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom.
Søker må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt formidlings- og gjennomføringsevne. Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart. Det er en fordel om søker er bosatt i Bodø eller i regionen.
Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal kuratorer og kunstkonsulenter er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kuratoriske grepet i kunstprosjektet
– Utvikle og lede konstellasjonen av samarbeidspartnere i kunstprosjektet
– Kontinuerlig oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå
– Dokumentert kuratorpraksis
– Dokumentert prosjektlederpraksis, gjerne innen kunst i offentlige rom
– Sterke evner innen organisering og formidling

 

 

Fylke

Nordland

Prosjektadresse

Luftforsvarsbase Bodø Forsvarets operative hovedkvarter
8047 Bodø
Nordland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Anna Katharina Haukeland

E-post
Telefon

97785879

Prosjektbudsjett

400 000 NOK

Søknadsfrist

20.09.2021