Kurator til kunst i barnehage (Lørenskog kommune)

Det avsettes kr. 810 000,- til innkjøp av kunst til en barnehage i Lørenskog. Barnehagen skal stå ferdig kommende halvår, og kurator må kunne starte opp i august - september 2020.

Kurator søkes til kunstprosjekt i barnehage i Lørenskog

Det bygges en ennå ikke navnsatt barnehage i området «Skårer syd» i Lørenskog. Barnehagen skal ferdigstilles i løpet av august 2020. Barnehagen skal ha seks avdelinger samt egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov. Barnehagen har plass til ca. 120 barn.

Barnehagen får Løkenparken som nærmeste nabo. Barnehagen blir cirka 2100 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. I første etasje skal det være fellesarealer, tre avdelinger for små barn og én avdeling som er tilpasset barn med særskilte behov. I andre etasje blir det to avdelinger for store barn, administrasjon og fellesrom. I kjelleren blir det tekniske rom. Ute skal barna få et fint lekeområde på cirka 4000 kvadratmeter. Det ønskes velkommen kunst som kan inspirere til lek og opplevelser, kanskje også fungere interaktivt?

Mer informasjon om barnehagen: https://www.lorenskog.kommune.no/vare-byggeprosjekter/ny-barnehage-pa-skarer-syd/

Byggherre: Lørenskog kommune

Kunstbudsjett: 810 000 kr

Konsulentbudsjett: inntil 90 000 kr

Kontaktinformasjon: rådgiver Siri Adorsen, sao@lorenskog.kommune.no, tlf. 488 96 912

Søknadsfrist 10. august 2020. Send søknad til dagligleder@akershuskunstsenter.no.

Merk søknaden «RSU Søknad Lørenskog barnehage».

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Skårer Syd
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Lørenskog Kommune / Akershus Kunstsenter

Utlysers adresse

Storgata 4
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Siri Adorsen

Telefon

488 96 912

Prosjektbudsjett

810 000 NOK

Søknadsfrist

10.08.2020