KORO
utlyser

Kurator til forprosjekt for den norske ambassaden i Japan

KORO utlyser kuratoroppdrag til et forprosjekt i forbindelse med planlagt ombygging og rehabilitering av den norske ambassaden i Japan.

Ambassaden holder til i Tokyos ambassadedistrikt i et lyst, modernistisk anlegg, ferdigstilt i 1977. Arkitekt er Junzo Yoshimura. Anlegget omfatter kanselli og ambassadørresidens samt boliger for ansatte. Det er nå behov for en større rehabilitering og ombygning.

KORO har fått i oppdrag å igangsette et forprosjekt på et tidlig tidspunkt i byggeprosjektets planleggingsfase og før oppstart årsskiftet 2022/23, og søker en engasjert kurator med interesse for fagfeltet kunst i offentlige rom. Forprosjektet gjelder i all hovedsak ambassadens inngangsparti, der det finnes veggpartier som vil kunne egne seg særskilt for kunst. Målet vil være å avklare mulige veier å gå for et kunstprosjekt samt foreslå overordnet tilnærming og grep for et prosjekt herunder hvorvidt det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger i forbindelse med et kommende kunstprosjekt.

Forprosjektfasen vil forutsette involverende dialog med byggherre, arkitekt og UD, samt prosjektansvarlig og konservator i KORO.

Med forbehold om at byggeprosjektet gjennomføres i sin helhet, er det  ønskelig at kurator som engasjeres til forprosjektet, er motivert for og innstilt på å fortsette som kurator for gjennomføring av kunstprosjektet frem til ferdigstillelse.

Byggeprosjektets styrings- og budsjettramme er ennå ikke er vedtatt, men forventes så langt å utløse ca. kr 2 mill +/- til kunst. Oppstart byggeprosjekt er så langt planlagt til årsskiftet 2022/2023.

For forprosjektet er budsjettrammen kr 250 000,- og arbeidsperiode vil være fra oktober 2021 til årsskiftet 2021/2022, evt. inkl. januar 2022.

Søknadskriterier

KORO søker en kurator som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søker har gjerne dokumentert kuratorpraksis, samt formidlings- og gjennomføringsevne. Erfaring med prosjektledelse er en fordel.

Søker må være tilgjengelig for umiddelbar oppstart og innstilt på å fortsette som kurator for selve gjennomføringen når den tid kommer.

Kuratorstillingen i forbindelse med forprosjektet er et deltidsengasjement som lønnes iht. honorarsatsen for eksterne kuratorer, kr 687,- pr time.

KORO har et mål om en balansert alders- og kjønnssammensetning i våre kunstprosjekter og ønsker å bidra til likebehandling og en mangfoldig arbeidsstyrke som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV.

Kuratorer som ikke står oppført i KOROs nettverksportal kuratorer og kunstkonsulenter er velkomne til å søke ved å sende en kortfattet søknad med CV til post@koro.no.

Nærmere om oppgaven i forprosjektet

– skaffe seg en god steds- og kontekstforståelse

– jobbe frem alternative veier å gå for et kunstprosjekt til ambassadens inngangsparti

 Kvalifikasjoner

– Kunstfaglig bakgrunn på minimum masternivå. Relevant erfaring/egenskaper kan kompensere for utdanningskravet

– Dokumentert kuratorpraksis og/eller praktisk kompetanse i relevant områder

– Dokumentert relevant erfaring, gjerne innen kunst i offentlige rom

– Sterke evner innen organisering og formidling

Om KORO

KORO produserer og finansierer kunst i offentlige rom over hele Norge og ved norske konsulater og ambassader i utlandet. Vi forvalter og formidler en stor samling av kunstverk over hele landet som er kjennetegnet av at verkene alltid er tilgjengelige for publikum. I tillegg har KORO oppgaver som nasjonalt kunnskapssenter innenfor eget fagfelt. 

Fylke

Prosjektadresse

5-12-2, Minami Azabu, Mitato-ku
Tokyo
Japan
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Elisabeth Tetens Jahn

E-post
Telefon

45033233

Prosjektbudsjett

250 000 NOK

Søknadsfrist

29.09.2021

Vedlegg