Kurator/konsulent til Nannestad kommunehus og Nannestad svømmehall

Nannestad kommune søker to konsulenter som skal være ansvarlig for kunstnerisk utsmykning/kunst i offentlig rom i Nannestad Svømmehall og i kommunehuset. Kuratorene jobber sammen i team.

Nannestad kommune har vedtatt å bygge ut og bygge om kommunehuset for å samle flest mulig av virksomhetene under samme tak. Dagens kommunehus er bygget på 60-tallet og er ikke tilpasset dagens og framtidas måte å arbeide på.

Nytt tilbygg vil inneholde arealer til politisk ledelse, bibliotek, tannklinikk, barnevern, PPT, forebyggende helse og kommunens administrasjon. Det eksisterende kommunehuset, vil etter ombygging inneholde oppgraderte saler for kultur og møtevirksomhet for kommunestyret, garderober for ansatte og publikum, lagre, lokaler til NAV, helsestasjon, familieteam og kommunens driftsavdeling. Kulturskolens lokaler som ble ferdigstilt i 2018 beholdes i sin nåværende form, men kobles sammen med det nye kommunehuset via et nytt bibliotek.

Det nye tilbygget vil bli sonedelt. Bibliotek, og kafé, med tilhørende vrimleområde er tilknyttet til ny hovedinngang fra nord og vil være det mest sentrale rommet i det nye huset. Her kan publikum oppholde seg mens de venter foran møter og konserter/tilstelninger. Det blir møterom med forskjellige størrelser tilknyttet til dette området og disse kan brukes både av publikum og administrasjon både på dag og kveldstid.

I tillegg har Nannestad kommune igangsatt arbeidet med å bygge ny svømmehall. Anlegget blir en del av idrettsparken og bygges i tilknytning til Nannestad idrettshall. Nannestad svømmehall vil inneholde et konkurransebasseng med stupebrett og sklie, og et opplæringsbasseng i tillegg til badstue og herre-, dame- og familiegarderober.

Vi søker to kunstkonsulenter som kan lede prosessen med kunstnerisk utsmykning av de to byggene. Kunstkonsulentene skal i samarbeid med oppdragsgiver søke støtte fra KORO’s LOK-ordning om det er mulig innenfor oppsatt tidsramme.

Oppdragsgiver: Nannestad kommune

Landskapsarkitekt / arkitekt: Vindveggen arkitekter AS har tegnet begge byggene.

Planlagt oppstart kunstprosjektarbeid: uke 42 2022

Forventet oppstart byggeprosjekt: igangsatt

Forventet ferdigstillelse og tatt i bruk:

Nannestad svømmehall – juni 2023

Nannestad kommunehus – april 2023

Kunstbudsjett: totalt kr. 3 462 000

  • fordelt med kr. 962 000 til Nannestad svømmehall og kr. 2 500 000 til Nannestad kommunehus.

Konsulentbudsjett (avsatt til konsulent-honorar): kr. 519 300 (15% av totalsummen)

Kontaktinformasjon: Inga Lotte Nordbye, iln@nannestad.kommune.no, 90040624

SEND SØKNAD OG CV TIL DIRECTOR@NITJA.NO
Merk søknaden med RSU Nannestad.

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Teiealleen 31
2030 Nannestad
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Nitja senter for samtidskunst (RSU)

Utlysers adresse

Kirkegata 10A
Postboks 327
2001 Lillestrøm

Kontaktperson

Inga Lotte Nordby

Telefon

90040624

Prosjektbudsjett

3 462 000 NOK

Søknadsfrist

28.09.2022