Kunstprosjekt med bærekraftsprofil i Asker kommune

Vi søker etter kunstnere som er interessert i å utføre et kunstprosjekt på Hvalstad skole som bidrar til refleksjon omkring miljø og bærekraft på en innovativ måte.

Om Hvalstad skole
Skolen utvides til permanent fire-parallells barneskole. Dette innebærer tre nye fløyer i tillegg til en delvis nedgravd idrettshall.

Eksisterende skole er bygget med teglfasader og tegluttrykket videreføres også i de nye fløyene, i tillegg til enkelte partier med tre og glass. Det planlegges benyttet ombrukstegl i nye fasader. På en takterrasse bygges det et drivhus med kjøkkenhage. Det blir mye dagslys og store vinduer i de nye fløyene.

Utvidelsen av Hvalstad skole i Asker har en tydelig bærekraftsprofil, og skolen har et sterkt bærekraftsfokus i undervisningen.

Skolen og aktivitetsparken fungerer som en viktig møteplass i nabolaget, og det er aktivitet her nesten døgnet rundt. Kunstprosjektet på Hvalstad skole kommer derfor både elever, ansatte og hele resten nabolaget til gode.

Om kunsten
Kunstordning har som mål om å legge til rette for samtidskunstopplevelser med høy kvalitet for et allment publikum i deres møte med kommunale bygg og offentlige rom.  Det settes av 2 millioner til kunst i offentlige rom på skolen. For mer info, se: Kunstsamlingen i Asker kommune | Asker kommune

I tråd med kommunens nye kuratoriske strategi er en målsetting å utforske og utvikle miljøvennlige modeller og metoder for kunstproduksjon i offentlige rom. Kunst i offentlige rom på Hvalstad skole er tenkt som et foregangsprosjekt med bærekraftsprofil i Asker kommune.

 

Dette er en Open Call for kunstnere og kunstnergrupper å melde sin interesse for å utføre dette kunstprosjektet.

Vi vil invitere 2-4 kunstnere til en lukket skissekonkurranse om oppdraget i mai som honoreres med minimum kr. 20.000,-. Vinneren vil jobbe tett sammen med miljørådgiver og kunstutvalg i utviklingen av kunstprosjektet.

Miljørådgiver vil følge opp kunstner og kunstprosjektet med tanke på å måle CO2 fotavtrykk og veilede på miljøvennlig materialvalg. En overordnet intensjon er å bruke dette prosjektet som en case for å utforske og utvikle miljøvennlige modeller og metoder for Asker kommunes kunstprosjekter i offentlige rom.

Søknaden sendes i et samlet pdf-dokument (max 10 MB) og skal inneholde:
● en kortfattet tekst som begrunner din interesse (maks 1/2 A4 side)
● bilder eller skisser av relevant kunstnerisk praksis, maks 6 bilder
● CV

Søknaden sendes til: vibeke.hermanrud@asker.kommune.no

Faktaopplysninger om prosjektet

Oppstart:  August 2023
Ferdig:  Før skolestart i august 2025
Kunstbudsjett:  Kr. 2.000.000 inkl. merverdiavgift og 5% til BKH-avgift
Byggherre:  Asker kommune v/Prosjekt og utvikling (PRU)
Arkitekt / landskapsarkitekt: Asplan Viak
Entreprenør:  Avklares i mars

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Hvalstad skole, Hvalstadveien 25
1395 Hvalstad
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Asker kommune v/Kulturavdelingen

Utlysers adresse

Knud Askers vei 25
Postboks Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
1383 Asker

Kontaktperson

Vibeke Hermanrud

Telefon

90116493

Prosjektbudsjett

2 NOK

Søknadsfrist

14.04.2023