EKSTERN
utlyser

Kunstnere inviteres til åpen prekvalifisering – Lørenskog videregående skole

Akershus fylkeskommune inviterer til åpen prekvalifisering for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere for kunstprosjekt ved Lørenskog videregående skole.
Frist 2. juni 2024.

Illustrasjon HUS arkitekter

Kontekst
Prosjektet vi søker kunstnere til gjelder en utvidelse av Lørenskog videregående skole, som innebærer tilbygg til eksisterende bygningsmasse som er oppført i flere omganger og opparbeidelse av nye uterom. Nybygget er tegnet av HUS arkitekter og ligger i Lørenskog, like ved Ahus. Uteområdene er utviklet av Ruta entreprenør.

Lørenskog kommune utgjøres av store skogområder i nordre del av Østmarka og hurtigvoksende bolig- og næringsområder, litt over en mil utenfor Oslo sentrum. Kommunen har de siste 30 årene gått fra å være en jordbrukskommune til å bli en urban forstad til Oslo, med en kulturelt mangfoldig sammensetning. Både skolen, idrettshallen vegg i vegg og området som helhet brukes både på dag- og kveldstid, av mange i nærmiljøet og kommunens øvrige innbyggere.

Bygning og uteområder
Lørenskog videregående skole har i dag ca. 1050 elever og ca. 150 ansatte, med opplæringstilbud innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen tilbyr også voksenopplæring. Skolen bygges nå ut med 350 nye elevplasser til totalt 1400 og er planlagt innviet skolestart 2025.

Skolen skal utvides med flere klasserom, arealer for elevtjenesten og nytt bibliotek. Utvidelsen er planlagt som et treetasjes nybygg, hvor en broforbindelse skal knytte sammen nye og eksisterende arealer. Programmert bruttoareal for utvidelsen er 3450m2.

I tillegg planlegges et tilbygg til eksisterende bygg på 196m2 som skal inneholde arealer for utdanningsprogrammet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Det er også planlagt en del ombygging i eksisterende arealer på 606m2.

Interiørt er bygningen preget av mye treverk i overflater, men også noe rå betong. Det er store glasspartier i deler av bygningen med utsikt mot grøntarealer med småskog. Innendørs ser man primært for seg kunstprosjekter i forbindelse med fellesområdene, i vestibyle, trapperom etc.

Uteområdet kommer til å bli mye brukt av skoleelevene på vei mellom de ulike bygningene og i pauser, men av både barn og voksne utenfor normal skoletid. Det er flere steder som er egnet for kunstprosjekter, både trafikkerte og mer avskjermede deler av grøntområdet.

Om kunstprosjektet
Det er avsatt 1 270 000 kroner til kunstprosjekter inkludert honorar til kunstnere, produksjonskostnader og montering. Kunstutvalget er åpne for både innendørs og utendørs prosjekter.

Vi ønsker å høre fra kunstnere som jobber med ulike uttrykk, teknikker og formater, – både etablerte kunstnere og kunstnere i etableringsfasen, og oppfordrer kunstnere med ulik bakgrunn å søke.

Formålet med prekvalifiseringen er å finne gode kandidater med interesse for prosjektet. Kunstutvalget vil deretter velge tre kunstnere som inviteres til å utarbeide skisseforslag. Kunstutvalget ønsker i denne omgang ingen konkrete ideer eller skisser på mulige kunstneriske løsninger. Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:

1)  Begrunnelse for interesse.

2)  Presentasjon av tidligere arbeid og prosjekter.

3)  CV samt kontaktinformasjon.

Linker kan oppgis som tillegg til dokumentasjon.
Materialet skal være på maksimum 10 A4-sider alt inkludert.
Maks størrelse på PDF er 10MB.

Frist: 2 juni

Kunstnere som ønskes med videre i prosessen, vil få beskjed om dette i midten av juni, og bli invitert til et seminar på Lørenskog i slutten av juni. De utvalgte kunstnerne vil motta et honorar på 30.000 kroner for å utvikle et prosjekt som skal leveres innen 1. oktober 2025

Søknaden og epost merkes: 2024/33938 Kunstprosjekt – Lørenskog videregående skole – utvidelse

Sendes på e-post til: post@afk.no

For spørsmål, ta kontakt med leder av kunstutvalget
Andreas Bennin på mail andreasbennin@gmail.com

Kunstutvalgets medlemmer

Andreas Bennin, kunstnerisk prosjektleder

Thomas Tørvi, brukerrepresentant for skolen

Håkon Aas, representant byggherre Akershus fylkeskommune

Synnøve Øyen, representant Akershus fylkeskommune, kulturutvikling

Marthe Vaagland, representant HUS arkitekter

 

 

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Sykehusveien 11
1474 Lørenskog
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Akershus fylkeskommune

Kontaktperson

Andreas Bennin

Telefon

93029532

Prosjektbudsjett

1 270 000 NOK

Søknadsfrist

02.06.2024