Kunstkonsulentoppdrag til Bygata øst – Furuset, Oslo

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten utlyser konsulentoppdrag til Bygata øst på Furuset i Oslo

Bygata øst. Illustrasjon Oslo kommune

Oslo kommunes kunstsamling søker en kunstkonsulent til å realisere kunstprosjekt til Bygata øst, Furuset i bydel Alna i Oslo. Prosjektet er et av de første tiltakene som realiseres som følge av områdereguleringen på Furuset. Vi ser også på muligheter for ytterligere avsetninger fra Oslo kommunes kunstordning i 2024, slik at prosjektet kan utvides til å omfatte oppgradering og utvidelse av Trygve Lies plass – Furusets hjerte. Torget fungerer som et møtested for innbyggere på Furuset og er et av de viktigste landmerkene i bydelen. Til tross for dette, fremstår plassen som lite attraktiv og den er i dag preget av utrygghet, mye trafikk og støy. Områdeløftet vil finansiere selve oppgraderingen av dagens Trygve Lies plass (Torg Nord) og sikre lokal medvirkning på utarbeiding av torget.

Om prosjektet Bygata øst:

Gata blir 320 meter lang, totalt 21 meter bred og skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst.

Langs nordsiden av gata kommer det ny bebyggelse. Det bredeste fortauet på 4 meter blir lagt her og vil få sol mesteparten av dagen. Ved siden av fortauet blir det etablert en tosidig sykkelvei. Mellom sykkelveien og kjørebanen etableres et 3,5 meter bredt møbleringsfelt til trær og overvannshåndtering. Kjørebanen skal blant annet håndtere all busstrafikken som går rundt Trygve Lies plass i dag. Fortauet på sørsiden skal ikke bygges i denne omgang.

Se prosjektsiden: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/bygata-ost-furuset/#gref

Handlingsrom:

Det kan være aktuelt å vurdere kunst på holdeplassarealene i Bygata. Her må det tas i betraktning at på det er planlagt å flytte statuen av Trygve Lie (står nå ved Furuset senter) til torget som skal bygges i tilknytning til holdeplassen. Kunst på holdeplassen bør i så fall være underordnet selve statuen av Trygve Lie. Holdeplassarealene skal utføres i granittdekke og med standard leskur og noen sykkelstativer.

Møbleringsfeltet på 3,5 m bredde mellom kjørebanen og sykkelveien er også et aktuelt sted for kunst. Møbleringsfeltet skal utformes som et regnbed med terskler (for å holde vannet tilbake ved store nedbørsmengder), trær, lyktestolper, bunnvegetasjon og sykkelstativer.

Nøkkeloppgaver for oppdraget:

  • Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
  • Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
  • Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Aktører som er involvert i prosjektet:

Tiltakshaver                Bymiljøetaten
Entreprenør                PA Entreprenører AS
Landskapsarkitekt     Bymiljøetaten v/Sissel Vestervik Mordt
Kulturetaten               Oslo kommunes kunstsamling v/Marianne Hall

Økonomisk ramme for kunstprosjekt:

Det er avsatt kroner 2 400 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 737,-) og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Planlagt ferdigstillelse august 2024 (Bygata øst)
Søknadsfrist: 08.06.2023

Merk:

Veiledende retningslinjer for karantene ved kunstner- og kunstkonsulentoppdrag i Oslo Kommunes Kunstordning (OKK).

Som hovedregel skal ingen ha parallelle individuelle kunst og kunstkonsulentoppdrag for OKK. Hverken kunstnere eller kunstkonsulenter kan få et nytt individuelt kunstoppdrag eller kunstkonsulentoppdrag før det er gått minst ett år fra avsluttet prosjektoppdrag.

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Marianne Hall:
tlf. 97084589 /marianne.hall@kul.oslo.kommune.no

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

1051 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks PB1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Marianne Hall

Telefon

+47 97084589

Prosjektbudsjett

2 400 000 NOK

Søknadsfrist

08.06.2023