Kunstkonsulentoppdrag for Korsvoll Flerbrukshall, Forsamlingslokale og Barnehage

Kulturetaten utlyser, på vegne av Oslo kommunes kunstordning, kunstkonsulentoppdrag.
Vi søker en erfaren kunstkonsulent til å realisere kunstprosjektet for Korsvoll Flerbrukshall.

Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter

Oslo kommune planlegger en ny Flerbrukshall på Korsvoll, som skal settes i drift i 2022. Oslo kommune planlegger å samlokalisere aktiviteter for barn og unge i et attraktivt miljø og med et aktivitetsspenn som vil gjøre anlegget til et foretrukket tilholdssted for unge i lokalmiljøet.

Med sin plassering i Åmotveien, nært markagrensa og med sitt brede tilbud av idretts og aktivitetsrom gi et bredere og bedre tilbud til bydelens befolkning. Flerbrukssalen skal gi et godt tilbud tilpasset håndball og annen ballidrett, skoler og et primært ungt publikum.  Anlegget inneholder også styrketreningsrom og klubblokaler for Korsvoll IL.

Korsvoll FFB er utformet med et sterkt arkitektonisk grep: to bygg og mellom seg en sentral møteplass. Flerbrukshallen, det store rommet, er senket ned i terrenget med en skråfasade fra veien. Fasadene til barnehagen og forsamlingslokalet har et variert uttrykk med bokser, innhakk og nedtrapping. Fasadene er av mørkbeiset tre. Mellom disse to byggene er det en vestibyle med glassfasade og glasstak.

Vestibylen strekker seg over to etasjer. Dette er den sentrale møteplassen for bygget. Vestibylen forbinder Åmotveien med fotballbanene og knytter sammen alle funksjonene i bygget. Rommet vil fremstå som lyst, luftig og med god oversikt. Fra vestibylen kan man se inn i flerbrukshallen og ut mot fotballbanene. Vestibylen har robuste materialer som trekledning og betong.

Flerbrukshallen er delvis gravd ned slik at rommet vil fremstå større enn forventet. Veggene kles med trepanel. Store vinduer gir både lys til og utsyn fra flerbrukshallen. Forbipasserende på veien eller på gangstien vil gjennom vinduene få med seg aktivitetene nede i hallen.

Barnehagen i 1. etg. knytter seg tett opp mot sine utearealer i sør. Rundt forsamlingslokalet i 2.etg er det en takterrasse med flott utsikt og oversikt over fotballbanene.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn
– Dokumentert praksis som kunstkonsulent
– Dokumentert prosjektlederpraksis innen kunst i offentlige rom

Om prosjektet::
Nybygget på Korsvoll inneholder en Flerbrukshall på 25m x 45m med standard spilleflate for håndball og andre ballidretter, Klubblokaler for Korsvoll IL, en Barnehage med 4 avdelinger

Prosjektet innebærer en oppgradering av Åmotveien, ca. 350 meter med bredde ca. 5 meter og fortau, opparbeidelse av parkeringsplass på vestsiden av Åmotveien, maks 50 stk., det skal opparbeides en turvei øst-vest gjennom området som knytter seg opp til turvei B8 i vest

Kostnadsrammen er 245 mill

Planlagt byggestart er oktober 2020. Forventet ferdigstillelse er i 2022.

For mer informasjon:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/korsvoll-flerbrukshall-forsamlingslokale-og-barnehage/

Aktører som er involvert i prosjektet:
Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Arkitekter: Hille Melbye Arkitekter
Landskapsarkitekter: Rambøll
Kulturetatens prosjektleder: Ole Slyngstadli

Kunstutvalget:
Kunstutvalget vil bestå av byggherre, arkitekt/landskapsarkitekt, brukerrepresentant og kunstkonsulent. Prosjektleder Kulturetaten

Økonomisk ramme for kunstprosjekt:
Det er avsatt kroner 2 500 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 676) og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert.

 

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Langåsveien 16-18
0880 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo Kommune, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks Postboks 1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Ole Slyngstadli

Telefon

97666829

Prosjektbudsjett

2 500 000 NOK

Søknadsfrist

03.08.2020