Kunstkonsulenter til Storelva normalhall

Tromsø kommune skal bygge en normalhall på Storelva slik at Storelva barneskole får gymsal og idretten i området får økt hallkapasitet for innendørsidrettene.

LINK Arkitektur

Storelva er en bydel i Tromsø med befolkningsvekst, og både skolen og idretten i området har hatt behov for økt kapasitet når det gjelder innendørsidretter. Hallen vil ha full håndballstørrelse, og kunne brukes til håndball, volleyball, basketball m.m. i tillegg til å fungere som gymsal på dagtid.

Hallen er planlagt plassert i et grøntsstrukturområde mellom eksisterende fotballhall (Storelvahallen) og kunstgressbanen. Det er barnehage og boliger i umiddelbar nærhet, og det er også planlagt ytterligere utbygging av boliger i nærområdet.

Det er sett på som viktig å gi hallen både en plassering i terreng og et estetisk uttrykk og en utforming som gjør at den skal harmonere med omkringliggende bebyggelse og omgivelsene på en god måte, og ikke fremstår ruvende eller med industripreg. Uttrykket på bygget er enkelt, der volumoppbygging og variasjon i fasader beskriver de ulike funksjonene.

Normalhallen har passivhusstandard i tråd med Tromsø kommunes prosjekterings- og gjennomføringsanvisning. Hallen er for øvrig en standard normalhall både hva gjelder rominnhold, material- og utstyrsvalg, som også er angitt nøkternt.

Etter planen skal hallen ferdigstilles vår 2021, og tas i bruk august 2021 av skolen og idretten.

Les mer her: https://www.tromso.kommune.no/normalhall-storelva.6289057-309857.html

Om området:
Det er allerede etablerte idrettsfunksjoner i området, med nevnte fotballhall og kunstgressbane, men også rulleskiløype, lysløype og skistadion. Hallen vil ligge i umiddelbar nærhet til flotte friluftsområder, både sommer- og vinterstid, med utsikt til sjøen og fjellene Rødtiden og Akselkollen i umiddelbar nærhet. Området er populært som utfartssted, og brukerne vil være både barn, unge og voksne, amatører og profesjonelle.

Budsjett
Det er satt av inntil kr 1 550 000,- til kunstprosjektet, som inkluderer honorar til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Omfanget av kunstkonsulentenes arbeid blir fastsatt ut fra et samlet prosjektbudsjett som skal utarbeides, og honorar til kunstkonsulent kan foreløpig stipuleres til rundt 155 000 kr.  Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Om oppdraget
Vi ønsker en kunstfaglig prosjektleder som og kan igangsette et kunstprosjekt som passer for områdets aktive og idrettslige profil. Da det er lite fellesområder å ta av innendørs ønsker vi at man ser på muligheten for utendørs kunst, og at kunstkonsulent jobber tett sammen med prosjektleder og brukerne om dette.

Vi søker en kunstfaglig prosjektleder med godt overblikk over og inngående kjennskap til dagens kunstfelt. Prosjektleder må ha gode samarbeidsevner, og det er ønskelig at den som engasjeres har erfaring fra oppdrag i tilsvarende offentlige bygg. Men det kan også være tenkelig at vi hyrer to konsulenter, hvor den ene har en «opplæringsstilling», dersom nye kunstkonsulenter ønsker å søke. Det legges vekt på personlig egnethet, selvstendighet og god evne til samhandling, organisering, gjennomføring og skriftlig dokumentasjon.

Send kort motivasjonstekst med CV til postmottak@tromso.kommune.no, eller via KOROs portal.

Merk søknaden «Kunstkonsulent Storelva normalhall».

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Øvre Storvollen
9104 Kvaløya
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Tromsø kommune

Utlysers adresse

Rådhuset
Postboks Postboks 6900
9299 Tromsø

Kontaktperson

Nina Mathisen

Telefon

97545029

Prosjektbudsjett

1 550 000 NOK

Søknadsfrist

09.08.2020

Vedlegg