Kunstkonsulent til nye Narvik brannstasjon

Nordnorsk kunstnersenter utlyser på vegne av Narvik kommune oppdrag som kunstkonsulent for nye Narvik brannstasjon.

illustrasjonsbilde: Narvik brannstasjon, hovedstasjon Ofoten Brann IKS.

Narvik brannstasjon er hovedstasjonen til Ofoten Brann IKS. Stasjonen har administrasjon med brannsjef, forbyggende og beredskapsledelse, samt døgnbemanning.

Den nye brannstasjon bygges i «teknologibyen» ved E6 i Narvik.
Bygget består av tre plan og inneholder også gymsal på 200m2 i øverste etasje. Byggeprosjektet er i byggefase, nærmere bestemt detaljprosjektering.
Byggekontrakten med entreprenør Kubera AS ble signert i mars 2020. Kubera AS har kontrahert Tecto AS som hovedentreprenør. Arkitekt er Verte – landskap & arkitektur as.

I november 2021 skal ferdig brannstasjon overleveres fra Kubera AS til Narvik kommune.

Til den nye brannstasjonen ønsker man å se på muligheter for integrerte kunstprosjekter. Arbeidet i kunstutvalget starter umiddelbart når kunstfaglig prosjektleder er på plass. Det etableres et kunstutvalg som består av representanter for byggherre, arkitekt, brukere og en kunstfaglig prosjektleder.
Kunstfaglig prosjektleder fungerer som leder for kunstutvalget, og har ansvar for at alle kunstprosjekter koordineres med involverte parter gjennom hele prosjektfasen, og blir gjennomført innenfor kunstprosjektets budsjett- og tidsrammer.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Det er satt av inntil kr 1 400 000,- til kunstprosjektet, som inkluderer honorar til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Honorar/godtgjørelse utgjør ca. 10-15% av kunstbudsjettet og lønnes etter gjeldende statlige satser fra KORO. Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig.

Narvik kommune ønsker å samarbeide med en kunstfaglig prosjektleder med godt overblikk over, og inngående kjennskap til, dagens kunstfelt. Prosjektleder må ha kunstfaglig bakgrunn, gode samarbeids- og formidlingsevner, og det er ønskelig at den som engasjeres har erfaring fra oppdrag i tilsvarende bygg eller andre offentlige bygg.

Dersom du ønsker å søke ber vi deg om å sende en kort motivasjonstekst for prosjektet og din faglige bakgrunn, samt en cv/portofolio innen søkefristen. Referanser må oppgis.

Søknadsfrist 15. september 2020
Søknad merkes med «Kunstkonsulent Narvik brannstasjon» og kan sendes til post@nnks.no.

 

Fylke

Nordland

Prosjektadresse

Rombaksveien 49
8517 Narvik
Nordland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Narvik kommune

Kontaktperson

Randi Melgaard

Telefon

+4791856867

Prosjektbudsjett

1 400 000 NOK

Søknadsfrist

15.09.2020