EKSTERN
utlyser

Kunstkonsulent til Kvernevik bydelshus

Stavanger kommune søker kunstkonsulent til et kunstprosjekt i forbindelse med det nye bydelshuset i Kvernevik.

Stavanger kommune

Bygget og området

Kvernevik og Sunde bydelshus hadde offisiell åpning i 2023. Bydelshuset er et offentlig kommunalt forsamlingslokale for bl.a. aktiviteter, møter og kultur. Huset har også egen fritidsklubb, musikkstudio, øvingslokale og en stor sal som har plass til opptil 500 publikummere. Det er utstyrt med tre kjøkken, og det tilbys catering tjenester til selskaper, møter og konferanser som drives av et sosialt nettverk/frivillig organisasjon. Bydelshuset rommer også et kommunalt legesenter, og Kvernevik Unlimited.

I området ligger Aleksander Kielland-monumentet «Brutt Lenke», til minne om de omkomne i Alexander L. Kielland-ulykken i 1980. I nærheten av dette monumentet er det også helleristninger.

Om oppdraget

Kunstkonsulenten har ansvaret for den faglige og praktiske gjennomføringen av kunstprosjektet, lede arbeidet i kunstkomiteen, utarbeide en kunstplan, og følge opp kunstnerens arbeid frem til ferdigstilling og godkjenning. Se Stavanger kommunes reglement for mer informasjon.

Stavanger kommune har en rekke prosjekter som er tilknyttet et områdeløft i Kvernevik. Et områdeløft handler om mer enn de fysiske omgivelsene og ordinær byutvikling. Det er derfor ønskelig at deler av kunstprosjektet involvere brukere av bydelshuset eller nærmiljøet. Bydelshuset, aktivitetene i bygget, og uteområdet skal være steder i bydelen der alle kan føle seg velkommen.

Kunstprosjektet skal være tilknyttet bygget; områder inne eller uteområdet. Det kan ha flere deler, være permanent og temporært, eller tverrfaglig.

Totalbudsjett

Budsjettet for hele kunstprosjektet inkludert kunstkonsulent honorar er 2 000 000,- (inkl. mva), av dette er honorar til kunstkonsulent 300 000,- (inkl. mva).

Kvalifikasjoner

  • Relevant kunstfaglig kompetanse.
  • Erfaring med kunstprosjekter og prosjektledelse er en fordel, men rekruttering av nye stemmer vil bli prioritert i en helhetsvurdering.
  • Gode samarbeids- og formidlingsevner.
  • Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom.

Søknad skal inneholde

  • Motivasjonstekst (maks 1 A4-side).
  • Eventuell fotodokumentasjon på tidligere relevante oppdrag i forbindelse med kunst i det offentlige rom.
  • CV

Innsending av søknad

Stavanger kommune søker etter kunstkonsulenter som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, og ønsker kvalifiserte søkere med ulike fagkombinasjoner. Ulik alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn er etter vår oppfatning en berikelse, som bringer inn ulike perspektiver og kan heve oppgaveløsningen.

Dersom du ønsker å ta oppdrag som kunstkonsulent for Stavanger kommune ber vi deg om å sende en søknad merket «Kvernevik bydelshus kunstkonsulent_*ditt navn*», i en samlet PDF til postmottak@​stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist: 12. juni, 2024

Fylke

Rogaland

Prosjektadresse

Traneveien 10
4048 Hafrsfjord
Rogaland
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Stavanger kommune

Utlysers adresse

Olav Kyrres gate 23
4005 Stavanger

Kontaktperson

Astrid Helen Windingstad

Telefon

99710135

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

12.06.2024