Kunstkonsulent søkes til kunstprosjekt ved Flyfag, Fosen videregående skole.

Kunstkonsulent søkes til Fosen videregående skole med oppstart sensommeren/høsten 2023. Søknadsfrist 1. juni.

Arealer for flyfag er planlagt ferdigstilt sommer 2024, og innebærer hangar som vil romme hhv 3 fly og helikopter, samt tilsluttende undervisningsarealer for 60 elever innen Vg2 og Vg3 flyfag

 OM KUNSTPROSJEKTET 

Fosen vgs har for i underkant av ca 300 elever og ligger i Bjugn kommune på Fosen i Trøndelag fylkeskommune. Arealer for flyfag er planlagt ferdigstilt sommer 2024, og innebærer hangar som vil romme hhv 3 fly og helikopter, samt tilsluttende undervisningsarealer for 60 elever innen Vg2 og Vg3 flyfag. Flyfag er nytt tilbud ved Fosen vgs fra august 2023, og vil befinne seg i midlertidige lokaler inntil permanent tilbud ferdigstilles. Flyfag ved Fosen vgs vil bli en av 5 videregående skoler i landet som tilbyr flyfag. Flyfag er en landslinje, og dette innebærer at det er elever fra hele Norge som søker seg til linjen, ikke bare elever fra Trøndelag fylkeskommune. 

Bygningsmassen for flyfag vil bli et tilbygg og bygges på skolens nordlige del av tomten, med nærhet til programmene teknologi- og industrifag, elektro- og datateknologi og bygg- og anleggsteknologi. Det er planlagt et oppholdsareal ute, utenfor programmene nevnt ovenfor og i umiddelbar nærhet til parkeringsplass og sykkelparkering. 

Tilbyggets størrelse er ca 2.200 m2 BTA. 

Da byggeprosjektet er i ferd med å komme over i en detaljplanleggingsfase, er det mulig å implementere kunst i detaljplanleggingen av bygg/uteområde. Tidsplan for ferdigstilling av kunstprosjekt utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget, men samtidig med ferdigstillelse av byggeprosjektet er en målsetning. Søker må derfor kunne starte arbeidet i løpet av sensommeren 2023 og avsette tilstrekkelig tid fremover. 

Kunsten skal bidra til at bygget/området blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for alle brukere, og bygger opp under skolens identitet. 

KUNSTKONSULENTENS OPPGAVE 

Kunstkonsulentens oppgave er å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget, gjennom å foreslå egnet/egnede plasseringer for kunsten, foreslå aktuelle kunstnere og forestå innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme. Kunstutvalget vil ledes av brukerkoordinator i Trøndelag fylkeskommune. 

Trøndelag fylkeskommune ønsker en kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning samt erfaring som kunstkonsulent. God oversikt over dagens kunstfelt, evne til å arbeide selvstendig samt gode samarbeidsevner er viktig. 

Dersom du ønsker å søke på oppdraget, ber vi deg om å sende en kort søknad om motivasjon for dette prosjektet og link til hjemmeside/oppdatert CV eller vedlegge portofolio, samt cv og referanser.

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Alf Nebbs gate 14
7160 Bjugn
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trøndelag fylkeskommune

Kontaktperson

Jannicke Aas Sundli

Telefon

92298600

Prosjektbudsjett

800 000 NOK

Søknadsfrist

01.06.2023