Kunstkonsulent Minnet etter 22. juli

Kommunestyret i Tromsø kommune vedtok at kommunen ønsket et eget minnesmerke etter 22. juli i Tromsø. Vi søker nå en kunstkonsulent som kan ledet dette arbeidet.

Bakgrunn
22. juli-terroren var det verste terrorangrepet i nyere norsk historie, og har satt dype spor i hele samfunnet. Ingen av de drepte ungdommene kom fra Tromsø kommune, men det betyr ikke at vi som kommune eller samfunn ikke ble rammet. Vi hadde mange ungdommer som ble skadet, både fysisk og psykisk. Traumer som enda preger dem, men også Tromsø som lokalsamfunn.

Tromsø ønsker derfor å ha en plass å samles og minnes og markere dagen som rammet hele Norge.

Et minnesmerke eller et minnested vil være viktig for de som overlevde, og deres pårørende. I tillegg vil det være essensielt for ivaretakelsen av historien om 22. juli. Det vil skape bevissthet, hedrer minnet til de drepte og berørte og kan videreformidle kunnskap om hva som skjedde i 2011 til nye generasjoner. Barnehager og skoleklasser kan bruke minnesmerke / minnested som et utgangspunkt for formidling og undervisning.

Oppdraget
Vi søker en kunstkonsulent som kan lede dette arbeidet og den viktige prosessen frem mot realiseringen av et minnesmerke / minnested. Det er viktig at alle berørte blir tatt med og blir hørt, både når det gjelder plassering, utforming og formidling.

Kunstutvalget
Kunstutvalget vil bestå av representanter fra Støttegruppen, AUF, Ap, representanter fra kommunen og evt andre som man ser burde involveres.

Kunstkonsulentens kvalifikasjoner
Kunstkonsulenten må ha erfaring fra tidligere arbeid som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder for kunstprosjekter i det offentlige rom.

Videre søker vi deg som har

 • Høyere relevant fagutdanning
 • God kunnskap om det visuelle kunstfeltet/kunst i offentlige rom
 • Kunnskap om kunstneriske teknikker og materialer
 • Gode samarbeids-, formidlings- og gjennomføringsevner
 • Beherske norsk og ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kunstkonsulentenes viktigste oppgaver

 • lede og koordinere arbeidet med kunstprosjektet i nært samarbeid med oppdragsgiver, kunstkomité og øvrige aktører.
 • lede arbeidet i kunstkomiteen.
 • utarbeide en kunstplan samarbeid med kunstkomiteen og kunstrådgiver
 • forberede gjennomføring av eventuell prekvalifisering og konkurranse i samarbeid med oppdragsgiver.
 • holde oppdragsgiver, kunstner og kunstkomité løpende orientert om forhold som har betydning for kunstners arbeid og framdrift i kunstprosjektet.
 • følge opp utførende kunstner slik at tidsplanen holdes og følge opp prosjektets framdrift kontinuerlig inntil kunstprosjektet er ferdigstilt.
 • utarbeide en formidlingsplan for prosjektet i dialog med kunstner(e) og kunstkomite

Budsjett
Kunstprosjektet skal gjennomføres innenfor en ramme på inntil 2 millioner kroner. Beløpet skal dekke alle kostnader forbundet med kunstprosjektet, herunder honorar til kunstkonsulent, evt. konkurranseutgifter, honorar til utførende kunstner(e) (totalentreprise), 5% kunstavgift og formidlingstiltak for kunstprosjektet.

Det er mulig å søke om utvidet budsjett, enten eksternt eller internt i kommunen dersom man underveis ser at det vil være nødvendig.

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Rådhusgata 2
9008 Tromsø
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Tromsø kommune

Utlysers adresse

Rådhuset
Postboks Postboks 6900
9299 Tromsø

Kontaktperson

Nina Mathisen

Telefon

97545029

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

28.08.2022