Kunstkonsulent for nye Voldsløkka skole

Kulturetaten, avd. Kunst, utlyser på vegne av Oslo kommunes kunstordning oppdrag som kunstkonsulent for nye Voldsløkka skole i Oslo

Illustrasjon: SPINN Arkitekter AS

Om byggeprosjektet:
Nye Voldsløkka skole bygges som en åtte parallells ungdomsskole for 810 elever. Prosjektet omfatter også en utvidet kulturstasjon,  kultursal og tilhørende støttefunksjoner. Skolen blir på totalt cirka 14.000 kvadratmeter fordelt på et nybygg over fire etasjer og det verneverdige Heidenreichbygget fra ca. 1919 som skal totalrehabiliteres. Nybygget skal bygges som plusshus med solcellepaneler på fasader og tak, miljøvennlige materialer, samt grønn skolegård med lokal og åpen overvannshåndtering og grønne arealer med biologisk mangfold og beplantning. Transformasjonen av det gamle Heidenreichbygget, som i kombinasjon med miljø- og energiriktig nybygg skal skape en flott og tidsriktig skole i bydel Sagene.

Byggestart er våren 2020 med planlagt ferdigstillelse til skolestart 2023. Flerbrukshallene i Voldsløkka Idrettspark er planlagt ferdig i 2025. Kultursalen på skolen skal fungere som midlertidig kroppsøvingsareal for elevene frem til idrettsparken er ferdigstilt.

Fakta:
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Arkitekt: SPINN arkitekter AS / KONTUR AS
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS

Fremdriftsplan:
Byggestart er våren 2020 med planlagt ferdigstillelse til skolestart 2023.

Kunstutvalget:
Kunstutvalget vil bestå av byggherre, arkitekt/landskapsarkitekt, brukerrepresentant, kunstkonsulent og prosjektleder fra Kulturetaten.

Nøkkeloppgaver:
– Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
– Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:
– Kunstfaglig bakgrunn
– Erfaring med  kunstprosjekter og prosjektledelse
– Gode samarbeids- og formidlingsevner
– Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom

Økonomisk ramme for kunstprosjektet:
Det er avsatt kroner 3 500 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 676) og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes i PDF-format på e-post til:
postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Oppstart: juni 2020
Søknadsfrist: 20.05.2020 kl. 08.00.

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Marianne Hall: marianne.hall@kul.oslo.kommune.no

 

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Uelands gate 85
0462 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo kommune Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks PB1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Marianne Hall

Telefon

97084589

Prosjektbudsjett

3 500 000 NOK

Søknadsfrist

20.05.2020