Kunstkonsulent for Båtsfjord skole

Nordnorsk kunstnersenter utlyser på vegne av Båtsfjord kommune oppdrag som kunstkonsulent for Båtsfjord skole.

Båtsfjord kommune er lokalisert på nordsiden av Varangerhalvøyen i Troms og Finnmark fylke, og har ca. 2220 innbyggere fordelt på 1050 husholdninger. Kommunen er ca. 1433 kvadratkilometer og grenser til Kommunen omtaler seg selv som Norges fiskerihovedstad, og Berlevåg, Vardø, Vadsø og Tana. Navnet Båtsfjord kommer antakelig av ordet «botn» i betydning av «innerste del av fjorden». Fiske og fiskeindustri er hovednæringen i Båtsfjord. I tillegg har kommunen store regionale entreprenører og aktører innen servicenæringen rettet mot fiske.

Byggprosjektet innebærer en samlokalisering av grunnskoletilbudet som tidligere har vært fordelt på Nordskogen skole 1.-4. klasse og Båtsfjord skole 5.-10. klasse. Grunnskolen skal dimensjoneres for totalt 190 elever fordelt på 10 trinn.

Den nye skolen skal bygges på samme tomt som Båtsfjord skole ligger i dag og skal inneholde:

  • Volleyballhall og svømmebasseng
  • Kombinasjonsbibliotek,
  • Kulturarealer
  • Samordnet hjelpetjeneste (helsestasjon, legekontor, pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevernstjeneste)
  • Avdeling for videregående opplæring som består av:
    • BPVS – Båtsfjord private videregående skole
    • LOSA – Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet.

Volleyballhallen og svømmebasseng i 25 meters lengde skal legge til rette for å gi elevene et bredt kroppsøvingstilbud. Kulturfunksjonene skal bidra til å heve kvaliteten i skoletilbudet for elevene, samt sørge for at skolen får en viktig nærmiljøfunksjon. Samlokalisering av øvrige tjenester for barn og unge skal bidra til å fasilitere tverrfaglig samarbeid, øke tilgjengeligheten til de ulike funksjonene, skape et attraktivt fysisk arbeidsmiljø, samt gode og arealeffektive løsninger som gir gunstig effekt på driftskostnadene.

Både ute- og inneområder er aktuelle for kunstprosjekter.

Brukerne i prosjektet utgjør en sammensatt gruppe, bestående av elever, ansatte og foreldre i grunnskolen og videregående skole og LOSA, bibliotekar, lag og foreninger i kommunen (idrettslag, kor, band, korps etc.), helsesykepleiere, ansatte i PPT og barnevernstjenesten, samt lokalsamfunnet.

Det er behov for en kunstkonsulent som evner å forme prosjektet med tanke på brukerne. Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig kompetanse og gjerne erfaring fra lignende kunstprosjekter og oppdrag i skolebygg. Den som engasjeres må ha godt overblikk over, og inngående kjennskap til, dagens og regionens kunstfelt, kunne arbeide selvstendig og ha god evne til samhandling.

Kunstbudsjettet for prosjektet er på kr 1 500 000. Budsjettet inkluderer konsulenthonorar og 5 % kunstavgift. Kunstfaglig prosjektleder honoreres innen kostnadsrammen for kunstkonsulentoppdrag og utgjør 10-15% av det totale kunstbudsjettet.

Søknadsfrist er 07.januar 2022

Arbeidet i kunstutvalget starter umiddelbart når kunstfaglig prosjektleder er på plass.

Søknaden skal inneholde:
– Motivasjonstekst (inntil 1 A4-side)
– CV
– Dokumentasjon av inntil fem tidligere oppdrag i offentlig rom eller annen kuratering (presenteres kronologisk)
– Referanser

Søknadsmaterialet sendes samlet i PDF-format på e-post til post@nnks.no.
Rekruttering av konsulenter administreres av Nordnorsk kunstnersenter.
Oppdragsgiver foretar endelig ansettelse.

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Skolegata
9990 Båtsfjord
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Nordnorsk kunstnersenter

Kontaktperson

Janna Thöle-Juul

E-post
Telefon

94325741

Prosjektbudsjett

1 500 000 NOK

Søknadsfrist

07.01.2022