Kunstfaglig prosjektleder til Stavne Aktivitetssenter

Stavne gård skal utvikles til å bli et nytt aktivitetssenter for ulike brukere med funksjonsutfordringer.
Forventet byggestart er sommeren 2021, ferdigstillelse høst 2022.

Oversiktsbilde Stavne aktivitetssenter

Trondheim kommune har en offensiv satsing på kunst i offentlige rom, og eier i dag en av Norges største samlinger med samtidskunst. Som kunstfaglig prosjektleder får du i oppdrag å lede arbeidet med kunst i samarbeid med de andre aktørene i byggeprosjektet.

Stavne gård ligger et par kilometer utenfor Trondheim sentrum og har i mange år vært et arbeidstreningssenter. Nå skal gården utvikles til også å bli et aktivitetssenter for utviklingshemmede. Det skal utvikles et anlegg som tilpasses mennesker med ulike utfordringer.

Parkanlegget, som er særlig aktuelt for kunst, skal legges til rette for og invitere til ulike utendørsaktiviteter. Målet er å utvikle et anlegg der brukere utfordres og  opplever mestring.

Vi søker etter en kunstfaglig prosjektleder som har interesse,  motivasjon og gjerne erfaring fra lignende oppdrag.

Oppstart vil være ca. februar 2021. Anlegget skal stå ferdig  høsten 2022. Se vedlegg for nærmere beskrivelser av anlegget.

Kunstbudsjettet er på 2 millioner kroner, inkludert honorar til kunstfaglig prosjektleder og 5 % kunstavgift

 

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Osloveien 155
7004 Trondheim
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trondheim kommune

Utlysers adresse

Munkegt 1
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Kontaktperson

Berit Kirksæther

Telefon

952 63910

Prosjektbudsjett

2 000 000 NOK

Søknadsfrist

06.11.2020