Kunstfaglig prosjektleder til Rådstua Teaterhus

Rådstua Teaterhus er i dag senter for fri scenekunst i Tromsø. Provisoriet trenger nå en oppgradering for å kunne være en profesjonell arena for all scenekunst.

Askim / Lantto arkitekter MNAL AS

Om byggeprosjektet
Tromsø kommune ønsker å videreutvikle Rådstua Teaterhus som arena for profesjonelle og amatører innenfor scenekunstfeltet. Vi ønsker derfor å bygge et nytt scenebygg, som også skal inneholde andre fasiliteter.

Utbyggingen skal binde samme den vernede bygningen Rådstua med et tilbygg, og gi de funksjonen som mangler i dag:

  • Ny black box
  • Vestibyle
  • Garderober
  • Lager
  • Universelt utformet inngangsparti

 

Om Rådstua Teaterhus  
Rådstua ble tegnet i empirestil av arkitekt Peter Høyer Holtermann, og sto ferdig 1864, da som Tromsø kommunes nye rådhus med fengselsbygning. Bygget fortsatte å være politistasjon og kretsfengsel helt til 1966. Etter det var det planlagt revet, men bygget ble fredet i 1981 etter Kulturminneloven. I 1971 overtok Hålogaland Teater bygget, og holdt til der frem til 1984, hvorpå andre kulturaktører flyttet inn og drev bygget frem til Tromsø kommune overtok det i 1995.

Nå er huset kjent som Rådstua Teaterhus, og gir rom både for profesjonelle aktører og amatørutøvere. Rådstua Teaterhus har som målsetning å bli regionens programmerende scene for ny scenekunst i samarbeid med landets øvrige friscener – et levende teaterhus i hjerte av Tromsø. Stedet skal stimulere til utvikling av profesjonell scenekunst og ivareta barn, unge og amatører som driver med scenekunst. Huset skal være en arena hvor byens befolkning får oppleve kreativ og nyskapende scenekunst.

Om byggeprosjektet
Totalrammen er for tiden 16 millioner, hvor kommunens andel er på 8 millioner kroner. De avsatte midlene fra Tromsø kommune sees i sammenheng med tilskudd som prosjektet er innvilget. Den kommunale bevilgningen er noe i underkant av det som må påregnes for å kunne ivareta denne formen av byggeprosjekter som blant annet innebærer bygging med særskilt kvalitet, sikring mot eksisterende bygg, ivaretagelse av nye krav til for eksempel universell utforming mv i direkte nærhet av det fredete Rådstua.

Det finnes ikke noen konkrete erfaringstall som er relevante for et slikt prosjekt. Det foreligger et kostnadsestimat basert på et skisseutkast. Endelig kostnadsramme vil beregnes etter forprosjekt og etter kontrahering av entreprenør. Hoveddelen av arbeidet med kunstprosjektet vil kunne antas å finne sted etter at fullfinansieringen er på plass, antagelig i 2022.

Budsjett
Det er satt av inntil kr 500 000,- til kunstprosjektet, som inkluderer honorar til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Omfanget av kunstkonsulentenes arbeid blir fastsatt ut fra et samlet prosjektbudsjett som skal utarbeides, og honorar til kunstkonsulent kan foreløpig stipuleres til rundt 50 000 kr.

 

Om oppdraget
Vi ønsker en kunstfaglig prosjektleder som hensyntar både Rådstua som fredet bygg, som nybygg for scenekunst og dets sentrale plass i Tromsø sentrum. Vi ønsker en prosjektleder som kan igangsette kunstprosjekter som passer brukerne, men også det øvrige Tromsø, i og med at bygget skal være «for alle».

Vi søker en kunstfaglig prosjektleder med godt overblikk over, og inngående kjennskap til, dagens kunstfelt, gjerne i skjæringspunktet mellom scenekunst / lys / scenografi. Prosjektleder må ha gode samarbeidsevner og evne til selvstendig gjennomføring av denne typen prosjekter. Det legges vekt på personlig egnethet, selvstendighet og god evne til samhandling, organisering, gjennomføring og skriftlig dokumentasjon.

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Vestregata 48
9008 Tromsø
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Tromsø kommune

Utlysers adresse

Rådhuset
Postboks Postboks 6900
9299 Tromsø

Kontaktperson

Nina Mathisen

Telefon

77 79 00 00

Prosjektbudsjett

500 000 NOK

Søknadsfrist

22.08.2021