Kunstfaglig prosjektleder til Kaldfjord skole

Kadfjord skole har fått et etterlengtet nytt modulbygg med to klasserom, og vi har i tillegg satt av midler til kunst.

Kaldfjord skole - juni-21

Om byggeprosjektet
Tromsø kommune bygger ut Kaldfjord skole med et nytt modulbygg med to klasserom. I den forbindelse er det satt av midler til kunst på skolen / i skolegården. Byggeprosjektet vil bli ferdigstilt sommeren 2021, mens kunstprosjektet vil gå inn i 2022.

 

Om Kaldfjord skole   
Kaldfjord skole er en 1.-7. skole i idylliske omgivelser innerst i Kaldfjorden, omtrent 25 minutter utenfor Tromsø sentrum. Skolekretsen omfatter Eidkjosen, Håkøya, Håkøybotn og Kaldfjord. Fra høsten 2020 er det ca 200 elever på skolen, fordelt på alle de sju trinnene.

Kaldfjord skole ble første gang tatt i bruk 28. august 1958, og består nå av tre bygg.

Skolen ønsker å være et sted for både trivsel og læring, og har særlig søkelys på samarbeidet mellom skole og hjem. I tillegg har skolen et særskilt fokus på motivasjon og mestring, ikke bare som mål i seg selv, men også som en del av arbeidet mot mobbing og utvikling av elevenes sosiale kompetanse.

 

Om byggeprosjektet
Totalrammen for modulbygget er på 5 millioner kroner.

Budsjett
Det er satt av inntil kr 1 000 000,- til kunstprosjektet, som inkluderer honorar til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Omfanget av kunstkonsulentenes arbeid blir fastsatt ut fra et samlet prosjektbudsjett som skal utarbeides, og honorar til kunstkonsulent kan foreløpig stipuleres til rundt 100 000 kr.

 

Om oppdraget
Vi søker en kunstfaglig prosjektleder til å lede prosessen med nytt/ nye kunstverk til skolen. Vedkommende må gjerne ha erfaring med kunstprosjekter i offentlige rom, men også nye kunstkonsulenter oppfordres til å søke.

Vi søker en kunstfaglig prosjektleder med godt overblikk over og inngående kjennskap til dagens kunstfelt, gjerne i forhold til arbeid med utendørs verk. Prosjektleder må ha gode samarbeidsevner og evne til selvstendig gjennomføring av denne typen prosjekter. Det legges vekt på personlig egnethet, selvstendighet og god evne til samhandling, organisering, gjennomføring og skriftlig dokumentasjon.

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Ropnesveien 10
9100 Kvaløysletta
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Tromsø kommune

Utlysers adresse

Rådhuset
Postboks Postboks 6900
9299 Tromsø

Kontaktperson

Nina Mathisen

Telefon

77 79 00 00

Prosjektbudsjett

1 000 000 NOK

Søknadsfrist

22.08.2021