Kunstfaglig prosjektleder til Dagnys Hus

Dagnys Hus - et sikkert hus for kvinner i aktiv rus

Illustrasjon

Tromsø kommune skal etablere og drifte et skjermet bo- og tjenestetilbud for kvinner i aktiv rus og kvinner i aktiv rus som er utsatt for vold i nære relasjoner. Prosjektet har fått navnet Dagnys Hus.

Målgruppen er sårbare kvinner, som hittil ikke tidligere har hatt et tilbud i kommunen. Kvinner som er i aktiv rus har ikke hatt mulighet til å benytte seg av krisesenteret for Tromsø og omegn. Dagnys Hus skal utformes for å kunne ivareta målgruppens sammensatte hjelpebehov og også ivareta de krav som kommunen er pålagt med tanke på trygge og forutsigbare tjenester av god kvalitet.

Bo- og tjenestetilbudet skal bidra til at målgruppen får mulighet til å

 • mestre mange av livets utfordringer
 • leie egen bolig
 • eie egen bolig
 • øke egen selvstendighet

 

Bo- og tjenestetilbudet skal bestå av:

 • 6 fullverdige leiligheter
  • 2 krisesenterplass
  • Fellesareal
  • Personalfasiliteter

Leilighetene er ikke permanente boliger, det skal arbeides aktivt for å hjelpe kvinnene til enten å eie eller leie egen bolig. Særlig fokus her vil være å gjeninnsette verdighet for den enkelte. Tilbudet skal også tilbys etter hvert til omkringliggende kommuner. Oppfølging/veiledning fra ulike aktører i regionen vil være et viktig supplement til den ordinære tjenesteytingen.

 

Målet med tjenesten

Målet med tjenesten er å gi beskyttelse for kvinner i aktiv rus og voldsutsatte kvinner, og skal bidra til å unngå ytterligere utenforskap. Langsiktig mål er å bidra til at kvinnene gis mulighet til å eie eller leie egen bolig. Botilbudet skal bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste og virke utviklende og forebyggende i et folkehelseperspektiv.

 

For den enkelte bruker ønsker Dagnys Hus å bidra til

 • gjeninnsettelse av verdighet
 • å være et trygt sted
 • en pause fra volden
 • økt mestring/selvstendighet av eget liv
 • individuelt opplegg rundt den enkelte bruker
 • styrke den enkeltes verdighet/selvtillit/selvrespekt
 • sosiale relasjoner og re-kontakt med eget nettverk
 • stabilisering av rusavhengigheten
 • bli rusfri
 • leie eller kjøpe egen bolig
 • kontroll over egen bolig
 • aktiviteter i hverdagslivet

 

Om byggeprosjektet

Byggeprosjektet har en totalramme på 55 millioner kroner. Byggherre er Tromsø kommune. Prosjektet er per juni 2021 i en forprosjektfase, og dette gir kunstfaglig prosjektleder mulighet til å jobbe med kunst og bygg i prosjekteringsfasen også.

 

Budsjett
Det er satt av inntil kr 800 000,- til kunstprosjektet, som inkluderer honorar til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og 5% i kunstavgift til BKH. Omfanget av kunstkonsulentenes arbeid blir fastsatt ut fra et samlet prosjektbudsjett som skal utarbeides, og honorar til kunstkonsulent kan foreløpig stipuleres til rundt 80 000 kr.

Om oppdraget
Vi ønsker en kunstfaglig prosjektleder som hensyntar brukerne og som kan igangsette kunstprosjekter som passer målgruppen.  Kunstkonsulent må jobbe tett med mottakerne av Dagnys Hus, også på brukersiden.

Vi søker en kunstfaglig prosjektleder med godt overblikk over, og inngående kjennskap til, dagens kunstfelt, inkludert samisk kunst. Prosjektleder må ha gode samarbeidsevner, og det er ønskelig at den som engasjeres har erfaring fra oppdrag i tilsvarende offentlige bygg. Det legges vekt på personlig egnethet, selvstendighet og god evne til samhandling, organisering, gjennomføring og skriftlig dokumentasjon.

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Rådhusgata 2
9299 Tromsø
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Tromsø kommune

Utlysers adresse

Rådhuset
Postboks Postboks 6900
9299 Tromsø

Kontaktperson

Nina Mathisen

Telefon

77 79 00 00

Prosjektbudsjett

800 000 NOK

Søknadsfrist

22.08.2021