Kunstfaglig prosjektleder søkes til Nidarosdomen

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider søker en erfaren kunstfaglig prosjektleder med kunnskap om kirkekunst. Prosjektleder skal lede arbeidet med å finne fram til kunstnerisk utforming av nye dører.

Vestfronten skal få nye dører som skal lages av bygghytta.

Nidaros domkirke omtales gjerne som et nasjonalt symbol og nasjonalhelligdom. Kirkebygget er hovedkirken for Nidaros bispedømme samt for preses i Bispemøtet i Den norske kirke.

Kirken er et sentralt sted i Norges historie som erkebispesete før reformasjonen, og der flere konger har vært kronet og signet siden middelalderen. Alle norske konger etter 1814 er kronet eller signet der. Relikvieskrinet med levningene etter kong Olav Haraldsson (st. Olav) ble oppbevart her før reformasjonen. Andre konger og stormenn i middelalderen har hatt sin grav i eller tett ved kirken. I dag er kirken målet for Pilegrimsleden og St.Olavs ways, med en stadig større årlig tilstrømming av pilegrimer. 

Vestfronten til Nidaros domkirke er en av Trondheim bys mest kjente fasader og mange mennesker passerer denne fasaden i løpet av døgnet siden den ligger på hovedferdselsveien mellom Trondheim sentrum og de store arbeidsplassene på St. Olavs hospital og NTNU.

Nidaros domkirke ble restaurert og gjenoppbygget fra 1869. Vestfrontens originale deler var murverk til nivå over første skulpturrekke.  Det finnes ikke noen antydninger til utformingen av de tidlig historiske dørene i anlegget. Dagens dører ble utformet som midlertidige/ provisoriske i 1930, i påvente av endelig utforming av vestfrontens fasade.

Ved siden av Vigelandsanlegget i Oslo er vestfronten til Nidaros domkirke kanskje 20. århundres største skulpturprosjekt i Norge, der domkirkearkitekt Helge This lot mange unge og senere toneangivende norske billedhuggere komme til. Fasaden stod ferdig på slutten av 1900-tallet, og man har ikke funnet samtidig materiale i NDRs arkiver som skulle tilsi spesielle ønsker om utforming av dører i forhold til den ferdige fasaden.  

Dørene skal plasseres i eksisterende portaler.  Innvendig ble disse portalene eksponert i forbindelse med restaureringen og ombyggingen av Steinmeyer- orgelet i 2014.

Særlig er midtportalen i vest er et sentralt blikkfang, slik at man her også kan se et behov for spesiell utforming av dørenes flater inn i kirkerommet.

Kirkebygget er automatisk fredet slik at alle inngrep og endringer i bygget skal godkjennes av Riksantikvaren i forkant. Riksantikvaren skal holdes løpende informert om prosessen, men vil ikke være representert som medlem i et kunstutvalg eller en jury.  

For mer generelle opplysninger om domkirken: www.nidarosdomen.no

Oppdraget med gjennomføring av utsmykningen skal utføres av Bygghytta ved NDR, Bygghytta NDR

NDR vil nedsette et kunstutvalg bestående av representanter for brukere fra lokalt til nasjonalt nivå. Utvalget får i oppdrag å komme fram til et konkurranseprogram og gjennomføring av en begrenset konkurranse for utforming av dører til Nidaros domkirkes vestskip. Kunstfaglig prosjektleder skal lede dette arbeidet, og det forutsettes at søker kan dokumentere erfaring fra relevante prosjekter og kunnskap om kirkekunst. 

Søknaden må inneholde CV og motivasjonstekst. Legg ved minst tre eksempler på relevante tidligere arbeider.

 

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Nidaros domkirke, Bispegt. 5
7012 Trondheim
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Utlysers adresse

Munkegt 1
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Kontaktperson

Marie Louise Anker

Telefon

0047 415 315 75

Prosjektbudsjett

5 NOK

Søknadsfrist

15.05.2023