Kunstfaglig prosjektleder søkes til Lilleby skole i Trondheim

Trondheim kommune har en offensiv satsing på kunst i offentlige rom, og eier i dag en av Norges største samtidskunstsamlinger. Vi vil nå utvide samlingen med kunst på Lilleby skole.

Dagens skoleanlegg på Lilleby

Denne barneskolen ligger i området Lilleby/Lade,- et område i sterk vekst. Skolens kapasitet skal nå utvides fra 190 til 300 elever.  På skolen finnes noe kunst fra tidligere, blant annet  en mindre samling arbeider av Bjarne Ness som vokste opp i området på Lilleby. I skolegården har Merete Morgenstierne laget et par flotte bronseskulpturer, «Bjørn og flere andre» og «Beltedyr med flere hoder» (2013) . Disse to skulpturene skal fortsatt være på Lilleby skole. Dagens skolebygg er verneverdig, og det blir derfor viktig at ny kunst tilpasser seg dette.

Prosjektet skal gjennomføres i løpet av skoleåret 2020/21. Oppstart juni 2020.

Det etableres et kunstutvalg bestående av byggherre, arkitekt/landskapsarkitekt og representant for brukere.

Kunstfaglig prosjektleder skal lede arbeidet i kunstutvalget og må ha god oversikt over dagens kunstscene. Prosjektleder må ha kunstfaglig bakgrunn og erfaring fra gjennomføring av kunstprosjekter i offentlige rom. Evne til å samarbeide og kommunisere godt er en forutsetning.

Den økonomiske rammen for kunstprosjektet er på kroner 1, 25 mill. kroner. Beløpet inkluderer honorar til kunstfaglig prosjektleder, p.t kr. 676,- pr. time, og 5 % BKH-avgift.

 

 

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Ladeveien 1
7066 Trondheim
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trondheim kommune

Utlysers adresse

Munkegt 1
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Kontaktperson

Berit Kirksæther

Telefon

952 63910

Prosjektbudsjett

1 250 000 NOK

Søknadsfrist

31.05.2020