Kunstfaglig prosjektleder søkes til kunst i Granåsen idrettspark

Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for vinteridrett. Kunst skal være en del av opplevelsene i idrettsparken. Vi søker prosjektleder.

Granåsen idrettspark

 

Trondheim kommune har en offensiv satsing på kunst i offentlige rom, og eier i dag en av Norges største samtidskunstsamlinger. Vi vil nå utvide samlingen med kunst til Granåsen idrettspark. Arbeidene i Granåsen er allerede godt i gang og anlegges skal ferdigstilles sommeren 2023, i god tid før VM i 2025.

Granåsen idrettspark er Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert. Her arrangeres årlig World Cup. Idrettsparken har også skiskytingsanlegg og rulleskiløype. I tillegg brukes anlegget som startpunkt for turer i de mange løypene i området. Granåsen er en viktig inngangsport til marka. Flere av anleggene ble bygd i forbindelse med VM på ski i 1997. Nå pågår en større oppgradering av hele idrettsanlegget.

Kunstfaglig prosjektleder får i oppdrag å lede arbeidet med kunst i aktivitetsparken. Det skal etableres et kunstutvalg og kunstfaglig prosjektleder vil ha ansvar for å lage en kunstplan i samarbeid med deltakerne i kunstutvalget.

Det forventes at kunstutvalget starter arbeidet i januar 2022.

Vi søker etter en eller flere prosjektledere som har god oversikt over dagens kunstfelt og gode samarbeidsevner. Minst en av prosjektlederne bør være bosatt i trondheimsregionen. Søkere må ha kunstfaglig utdanning og prosjektledererfaring.  

Det kreves sammensatt erfaring fra tilsvarende oppdrag, og kunnskap om det å arbeide med integrert kunst til store offentlige byggeprosjekt og i uterom. Vis gjerne til sammenlignbare oppdrag. 

Kunstbudsjettet har en ramme på 5 millioner kroner.

Kunstfaglig prosjektleder lønnes av den totale rammen avsatt til kunstbudsjettet etter gjeldende satser basert på timelønn.

Søkere bes sende en motivasjonstekst  for prosjektet og link til hjemmeside/oppdatert CV, eller vedlegge portofolio og cv innen 10.desember 2021. 

Arkitekt/LARK: Asplan Viak

Utbyggingsleder Granåsen: Mona Åsgård

For spørsmål ta kontakt med : seniorrådgiver Berit Kirksæther, mob. 95263910, bcn@trondheim kommune.no

 

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Granåsen skisenter
7026 Trondheim
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trondheim kommune

Utlysers adresse

Munkegt 1
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Kontaktperson

Berit Kirksæther

Telefon

95263910

Prosjektbudsjett

5 NOK

Søknadsfrist

10.12.2021