Kunstfaglig prosjektleder søkes til Kolvikbakken ungdomsskole

Gamle Kolvikbakken ungdomsskole rives og det skal bygges en ny skole.
Byggherre er Ålesund kommunale eigedom KF. Arkitekt er Slyngstad Aamlid arkitekter.

Nytt bygg for Kolvikbakken ungdomsskole tegnet av Slyngstad Aamlid arkitekter.

Nye Kolvikbakken ungdomsskole er for 8.-10. trinn. Det vil bli en 5-pararell skole som planlegges for opptil 450 elever og ca. 55 ansatte med et areal av 7.200 m². I tillegg til arealer for undervisning, vil det nye bygget få et stort og luftig fellesareal med amfi som kan benyttes som vrimleareal og også til å samle skolen ved kulturelle innslag. Dette arealet er selve «hjerte» i bygget. Fellesareal innholder også kantine og bibliotek.I en del av bygget, tenkt for idrett og kultur, finner vi idrettshall, styrkerom, lager, og en blackbox/sosialt rom som kan åpnes ut mot fellesareal.

Plantegninger og bilder kan lastes ned her  :

 http://www.mrkunst.no/upload_images/992C90BB6FA24647984DB236C27A58D8.pdf  

Byggherre er Ålesund kommunale eigedom KF, Kontaktperson Jonas Berger. Arkitekt er Slyngstad Aamlid arkitekter. Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid AS. Det etableres et kunstutvalg som består av representanter for byggherre, arkitekt, brukere og en kunstfaglig prosjektleder.

Til den nye skolen ønskes kunstprosjekter som integreres/ utformes spesielt for det nye bygget. Arbeidet i kunstutvalget starter umiddelbart når kunstfaglig prosjektleder er på plass, innen utgang av juni 2020. Kunstfaglig prosjektleder fungerer som leder for kunstutvalget, og har ansvar for at alle kunstprosjekter koordineres med involverte parter gjennom hele prosjektfasen, og blir gjennomført innenfor kunstprosjektets budsjett- og tidsrammer.

Fremdriftsplan: Byggestart juli 2020. Skole og uteområde ferdig i mars/april 2022. Deretter prøvedrift før overlevering av prosjektet fra entreprenør til byggherre. Skolestart nye Kolvikbakken ungdomsskole er høsten 2022.

Kvalifikasjoner for å søke oppdraget: Kunstfaglig prosjektleder må ha godt overblikk over dagens kunstscene og erfaring fra gjennomføring av kunstprosjekter i offentlige rom. Kunstplan for bygget skal utvikles i samarbeid med kunstutvalget, hvilket forutsetter god kommunikasjon og samarbeidsevne.

Kunstfaglig prosjektleder må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdraget i juni 2020.

Kr 1 000 000 er avsatt til kunstprosjektet, av dette er det 15% som skal dekke honorar til kunstfaglig prosjektleder og 5% til kunstavgiften.

Søknad med motivasjonsbrev, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid med kunstprosjekter i offentlige bygg, sendes samlet i en Pdf maks 3Mb til : post@mrkunst.no

Fylke

Møre og Romsdal

Prosjektadresse

Borgundvegen 242
6008 Ålesund
Møre og Romsdal
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Møre og Romsdal Kunstsenter for Ålesund Kommunale Eigedom KF

Utlysers adresse

Gørvellsplass 1
Postboks 439
6413 Molde

Kontaktperson

Madeleine Park

Telefon

911 58 084

Prosjektbudsjett

1 000 000 NOK

Søknadsfrist

05.06.2020