Kunstfaglig prosjektleder/kurator søkes til temporært kunstprosjekt – Covid 19

Kunstfaglig prosjektleder søkes til temporært kunstprosjekt knyttet til Covid -19
Prosjektet skal gjennomføres i Trondheim sentrum våren 2021.

Et samarbeid i universitetskommunen TRD.3.0- NTNU og Trondheim kommune, Kunst i offentlige rom

NTNU og Trondheim kommune søker etter kunstfaglig prosjektleder for å lede arbeidet med å realisere et temporært kunstprosjekt i det offentlige rom i Trondheim sentrum knyttet til Covid-19.

Vi søker en kunstfaglig prosjektleder med inngående kjennskap til dagens kunstfelt. Prosjektleder må ha kunstfaglig bakgrunn, gode samarbeids- og formidlingsevner, og det er ønskelig med erfaring fra lignende oppdrag. Kunstfaglig prosjektleder vil få ansvar for å kuratere prosjektet og involvere et utvalg kunstnere. Den vi søker bør være bosatt i Trøndelag.

Kunstprosjektet presenteres  våren 2021.

Det etableres et kunstutvalg, bestående av representanter fra Trondheim kommune og NTNU. Kunstfaglig prosjektleder vil fungere som leder av kunstutvalget, og det vil være behov for et nært samarbeid med NTNU og Trondheim kommune om realisering prosjektet. Arbeidet i kunstutvalget vil starte så snart som mulig. Forskere og studenter ved NTNU kan knyttes til prosjektet underveis i prosessen.

Prosjektets totalbudsjett inkludert konsulentkostnader er NOK 600 000. Kunstkonsulentens honorar/godtgjørelse følger KOROs timesatser.

Søknaden skal inneholde:
– en kort motivasjonstekst som begrunner hvorfor du ønsker dette oppdraget
– relevant CV

Søknadsfrist: 27.september 2020

Spørsmål om oppdraget kan rettes til Berit Kirksæther, Trondheim kommune, tlf 95263910

Ann Iren Jamtøy, NTNU, tlf 97585017

 

 

 

 

 

 

Fylke

Trøndelag

Prosjektadresse

Trondheim sentrum
7000 Trondheim
Trøndelag
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Trondheim kommune

Utlysers adresse

Munkegt 1
Postboks 2399 Torgarden
7004 Trondheim

Kontaktperson

Berit Kirksæther

Telefon

95263910

Prosjektbudsjett

600 000 NOK

Søknadsfrist

27.09.2020