Kunstfaglig prosjektleder for nytt helsehus i Harstad

Harstad kommune utlyser oppdrag som kunstfaglig prosjektleder for nytt helsehus.

Nytt helsehus Harstad, eksteriør.

Harstad kommune skal bygge nytt helsehus som etter planen skal stå ferdig i juni 2025.

Det nye helsehuset vil bli et stort løft for Harstad kommune og et samlingspunkt for kommunens helse- og omsorgstjenester, med bl. a. annet klinisk avdeling, legesenter, lærings- og mestringssenter i samarbeid med UNN og UiT, fasiliteter for studenter, hovedbase for hjemmetjenesten, helsestasjon, kommunepsykologer og kontorer for brukerorganisasjoner.

Ved å bygge et helsehus i tilslutning til sykehuset legges det til rette for direkte kommunikasjon mellom pasient/pårørende, behandlere på sykehuset og behandlere i kommunen. Pasienter kan overføres mellom sykehuset og helsehuset uten å måtte forflyttes i ambulanse. Foreløpig skal byggene forbindes via en kulvert.

Arbeidene startet opp i juni 2022 da byggene som stod på tomta ble revet. I løpet av høsten vil forberedende arbeid med å heve St Olavs gate, lage busslommer, og etablere ny avkjørsel til UNN starte, og vare til i midten av desember. Byggingen av selve helsehuset vil starte rett etter dette, og skal etter planen stå ferdig i juni 2025.

Kunstutvalget vil bestå av byggherre, brukerrepresentant, kunstfaglig prosjektleder og representant fra Kulturetaten. Arbeidet med kunstprosjektet vil etter planen starte høsten 2022.

Kunstfaglig prosjektleder skal utvikle og forankre kunstplanen og følge opp kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse.

Harstad kommune ønsker å engasjere en kunstfaglig prosjektleder som har:

  • Relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring fra arbeid med kunst i offentlig rom
  • Gode samarbeids- og formidlingsevner, og som kan arbeide selvstendig
  • Kjennskap til regionens kunstfelt
  • Evne til å forme prosjektet med tanke på brukerne
  • Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom
  • Erfaring fra arbeid med integrerte/utendørs verk

Økonomisk ramme for kunstprosjektet:

Det er avsatt kroner 3 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent og 5% til BKH-avgift. 15 % av totalbudsjett settes av til prosjektledelse.

Kunstfaglig prosjektleder skal i samarbeid med oppdragsgiver søke støtte fra KORO’s LOK-ordning om det er mulig innenfor oppsatt tidsramme.

Søknad med kort motivasjonstekst, din faglige bakgrunn med portofolio og CV, merkes med “Nytt Helsehus i Harstad” og sendes i samlet PDF-format på e-post til: PostmottakHarstadkommune@harstad.kommune.no og maren.aurebekk@harstad.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal.

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

St. Olavs gate
9406 Harstad
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Harstad kommune

Utlysers adresse

c/o Postmottak
Postboks Postboks 1000
9479 Harstad

Kontaktperson

Maren Aurebekk

Telefon

91153182

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

02.09.2022