Kunstfaglig prosjektleder for ny Bergseng Skole

Harstad kommune skal bygge ny skole på nordsiden av byen. Nye Bergseng skole er en skole for 1. til 7. trinn som er planlagt oppført ca. 4 km nord for Harstad sentrum. Skolen har 340 elever og 50 ansatte i skolen og SFO.

Skolens hovedmålsetting er å være en arena der læreplanens verdigrunnlag legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten. Sosial læring og kompetanse i fagene skal gå hånd i hånd.

Detaljreguleringsplanen for området er nå klar, og skolen skal bygges gjennom en såkalt samspillskontrakt med entreprenør. Det innebærer at utformingen av skolebygget og flerbrukshallen ikke blir planlagt i detalj enda. Reguleringsplanen er derfor satt opp slik at den gir et mulighetsrom for plassering og utforming av skolen, og endelige utforming kan bli en annen enn de skissene som ligger til grunn nå. Vi ønsker at kunstkonsulent kommer inn i denne tidlige fasen, slik at det også vil være mulig med integrerte kunstprosjekter.

Byggestart er satt til oktober 2023.Skolen er planlagt ferdigstilt i 2025 slik at skolen kan tas i bruk ved skolestart 2025.

Kunstutvalget vil bestå av byggherre, arkitekt, brukerrepresentant, kunstfaglig prosjektleder og representant fra Kulturetaten. Oppstart av arbeidet med kunstprosjektet starter på høsten 2023.

Kunstfaglig prosjektleder skal utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet og følge opp kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse.

Harstad kommune ønsker å samarbeid med en kunstfaglig prosjektleder som har:

  • Kunstfaglig bakgrunn
  • Gode samarbeids- og formidlingsevner
  • Kjennskap til regionen
  • evne til å forme prosjektet med tanke på brukerne
  • Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom
  • Erfaring fra arbeid med integrerte/utendørs verk

Økonomisk ramme for kunstprosjektet:

Det er foreløpig avsatt kroner 3 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar og andre utgifter til kunstkonsulent og 5% til BKH-avgift.

Kunstfaglig prosjektleder skal i samarbeid med oppdragsgiver søke støtte fra KORO’s LOK-ordning om det er mulig innenfor oppsatt tidsramme.

Søknad med kort motivasjonstekst, din faglige bakgrunn med portofolio og CV. Søknaden merkes med “Kunstfaglig prosjektleder – Ny Bergseng skole” og sendes i samlet PDF-format på e-post til: PostmottakHarstadkommune@harstad.kommune.no med kopi til maren.aurebekk@harstad.kommune.no  eller via KOROs oppdragsportal.

Fylke

Finnmark og Troms

Prosjektadresse

Mustapartajordet
9403 Harstad
Finnmark og Troms
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Harstad kommune

Utlysers adresse

c/o Postmottak
Postboks Postboks 1000
9479 Harstad

Kontaktperson

Maren Aurebekk

Telefon

91153182

Prosjektbudsjett

3 000 000 NOK

Søknadsfrist

16.06.2023