Kunst på Fornebubanen – Åpen prekvalifisering for kunstnere

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer kunstnere til å delta i en åpen
prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner.

Lysaker stasjon på Fornebubanen - Longva Arkitekter, Asplan Viak og Arup

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Oslo kommune og Viken fylkeskommune inviterer nå kunstnere til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner.

Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglige ledelsen for kunstutvalgets arbeid.

Kunstnere kan sende inn søknad til prekvalifisering innen 30. april 2023 kl.14, til postmottak@fob.oslo.kommune.no. Merk søknaden med: Prekvalifisering Kunst til Fornebubanen, Ref. 23/141_navn på kunstner

Søknaden skal inneholde en kort motivasjonstekst (maks 1 side) og portefølje (presentert i en sammenhengende PDF). Porteføljen bør inneholde billedmateriale på tidligere kunstnerisk aktivitet, samt cv. Der kan også henvises til egen nettside i tillegg.

Det ønskes ikke skisser eller annet i denne fasen. Søknader som ikke forholder seg til formatet kan avvises. Fornebubanen oppfordrer alle kunstnere til å søke, uavhengig av kjønn, klassebakgrunn, etnisitet, religion, funksjonsevne, alder og legning.

Prekvalifiseringen har egen nettside:
Kunst – Fornebubanen

På bakgrunn av prekvalifiseringen, vil kunstutvalget invitere et utvalg av kunstnerne til konkurranser hvor det skal leveres konkrete forslag på kunst. Det vil være en konkurranse per stasjon, og det velges en kunstner/kunstnergruppe per stasjon. Kunstnerne som inviteres med i konkurransen vil bli honorert for bidraget.

Det er avsatt en foreløpig sum på 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv administrasjon, 5% kunstavgift, kommunikasjon og formidling. Summen, og konkurransen for øvrig, følger tradisjonen for utsmykking av stasjoner, skoler og offentlige bygg i Oslo og Viken.

Prosjektet Kunst på Fornebubanen gjennomføres i perioden 2022-2027. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før test og idriftsettelse av Fornebubanen starter.

Kunst på Fornebubanen administreres av et overordnet kunstutvalg, som har ansvar for gjennomføring av hele Kunst på Fornebubanen-prosjektet:
• Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen
• Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS
• Svein Helge Treimo – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
• Line Helen Danielsen – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
• Mari Fredriksen Sundet – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling
• Per Gunnar Eeg-Tverrbakk – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Fornebubanen
1326 Lysaker
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Fornebubanen

Kontaktperson

Leif Ingholm

Telefon

21 80 21 80

Prosjektbudsjett

22 000 000 NOK

Søknadsfrist

30.04.2023

Vedlegg