KORO
utlyser

KORO søker kurator til toårig arbeid med kunst til statlige leiebygg.

Skisse til Nobels Fredssenter Halilaj/ Urbano

KORO søker to eller tre kuratorer til gjennomføring av prosjekter innenfor LES-ordningen

 

Søknadsfrist: 20. mars 2023

Arbeidsperiode: Inntil to år fra april 2023

Budsjettramme: 6 mill kroner

 

Gjennom LES-ordningen realiserer KORO kunst til statlige virksomheter som holder til i leiebygg eller eldre statsbygg. Vi søker to eksterne kuratorer som i samarbeid med KOROs fagfolk vil ha ansvar for å gjennomføre en tildelingsrunde som består av et antall større og mindre kunstprosjekter.

 

Om oppdraget

De eksterne kuratorene vil inngå i en faggruppe med KOROs prosjektleder. Sammen skal gruppen behandle søknader fra virksomheter som har søkt om kunst, og gjennomføre kunstprosjekter til de valgte søkerne. I tillegg til stedsspesifikke nyproduksjoner og nyinnkjøp, vil arbeidet dreie seg om å skape gode møter mellom allerede innkjøpte verk og de ulike stedene. Det legges stor vekt på kommunikasjon og dialog med institusjonene underveis, og på formidling og forankring av kunsten.

Søkerinstitusjonene representerer alle typer statlige virksomheter som holder til i ulike typer bygg.

Søknadsmaterialet vurderes ut ifra eksterne og interne faktorer hos hver enkelt søker: bl.a. institusjonens virksomhet og samfunnsmessige funksjon og betydning, arkitektonisk og kunstnerisk egnethet, offentlig tilgjengelighet, antall besøkende, beliggenhet osv. De enkelte søknader ses også i forhold til søknadsmassen som helhet. Hovedfokus vil være på offentlige fellesområder som adkomstsoner, resepsjoner, vente- og vrimleområder.

 

Kvalifikasjoner

De eksterne kuratorene må ha kunstfaglig bakgrunn, være godt orientert om samtidskunstfeltet og ha erfaring med å jobbe med kunst til offentlige rom og miljøer. Det forutsettes et godt blikk for de situasjonene man går inn i og evne til å se kunst i kontekst, konseptuelt, formalt og sosialt.

 

Det er viktig at man trives med å jobbe i team og evner å kommunisere så vel innad i gruppen som utad til institusjonene som skal motta kunst. Gjennomføringsevne og erfaring med liknende arbeid vektlegges også. Det er viktig at søkerne har tilstrekkelig arbeidskapasitet i hele perioden, slik at vi får god intern arbeidsdeling og en aktiv fremdrift. Det legges til grunn at søkerne har kapasitet til å gi oppgaven høy prioritet.

 

Møtevirksomheten vil finne sted i Oslo, i tillegg til befaringer og møter med de enkelte institusjoner rundt i landet.  Det må derfor påregnes noe reisevirksomhet.

 

Søknad med motivasjonstekst og CV sendes til post@koro.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.

 

For mer informasjon om LES og oppdraget, se https://koro.no/sok-om-kunst-til-arbeidsplassen/ eller ta kontakt med prosjektleder for LES,

Anna Katharina Haukeland tlf: 97785879 e-post: akh@koro.no

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Victora terrasse 11
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

KORO

Kontaktperson

Anna Katharina Haukeland

E-post
Telefon

97785879

Prosjektbudsjett

6 000 000 NOK

Søknadsfrist

20.03.2023