Hovseter Skole

Kulturetaten, Oslo kommunes kunstsamling, utlyser følgende oppdrag for kunstkonsulent:
Hovseter skole, renovering og nybyggutvidelse.
Eksisterende ungdomsskole U6 utvides til U8-skole.

Ill: Arkitektkontoret Gasa

Byggherre: Oslobygg
Arkitekt: Arkitektkontoret Gasa
Landskapsarkitekt: Bar Bakke
Totalentreprenør: Betonmast

Det skal brukes kr. 3 750 000 til kunstprosjektet, inkl. honorar for kunstnerkonsulent som er inntil kr. 325 000 (med timesats på kr. 710,-) og 5% til BKH-avgift.

Skolen består av et hovedbygg (eksisterende skal renoveres) som ble bygget i 1974, hovseterhallen, tomt for nybygg og eksisterende ungdomsklubb. Eksisterende hovedbygg total rehabiliteres og vil inneholde hjemmeområder for elever, adm. og lærerarbeidsplasser samt Mat & Helse. Uteareal utvides til skolepark. Nybygget vil inneholde spesialutstyrte rom, bibliotek og areal for bydelen. Hovseter Torg oppgraderes.

Areal: Eksisterende hovedbygg: ca. 6.700 m2, Nybygg: ca. 3.048 m2. Utomhus ekskl. vei: ca.  11.000 m2. Hovseter Torg: ca. 900 m2

Byggestart vår 2022 og ferdigstillelse høsten 2024. Uteområdene er planlagt ferdigstilt sommeren 2025.

Kunstutvalget vil bestå av, i tillegg til kunstkonsulenten, prosjektleder (KUL), byggherre fra Oslobygg (OBY), arkitekt /landskapsarkitekt og brukerrepresentant fra skolen og fra Undervisningsetaten (UDE).

Dersom du ønsker å søke på dette oppdraget ber vi deg skrive en presis tekst, ikke over en side, som begrunner din motivasjon for dette prosjektet og link til hjemmeside/oppdatert CV.

Hvis IKKE hjemmeside, legg ved 1 PDF med billeddokumentasjon, maks 2 MB, og 1 PDF/Worddok. med CV. Dokumentnavn skal skrives slik: Etternavn, fornavn_dok og Etternavn, fornavn_CV.

Signer med fullt navn.

Frist:  21. oktober

 

 

 

Fylke

Oslo

Prosjektadresse

Hovseterveien 74
0754 Oslo
Oslo
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Oslo Kommunes Kunstsamling, Kulturetaten

Utlysers adresse

Storgata 25
Postboks Postboks 1453 Vika
0116 Oslo

Kontaktperson

Ole Slyngstadli

Telefon

+47 97666829

Prosjektbudsjett

3 750 000 NOK

Søknadsfrist

21.10.2022